Na realizację projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych" z Funduszy Europejskich ministerstwo funduszy i polityki regionalnej przeznaczy 50 mln zł. Kwota ta zostanie rozdysponowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wśród stowarzyszeń zrzeszających działkowców.

Projekt ma się pomóc w zwiększaniu powierzchni i poprawy kondycji zieleni, ograniczeniu efektu miejskich wysp ciepła, zachowaniu i rozwoju różnorodności biologicznej w miastach, a także zatrzymywania wód opadowych.

- Do składania wniosków o przyznanie grantów zaprosimy stowarzyszenia ogrodowe prowadzące rodzinne ogrody działkowe. Wysokość pomocy będzie wynosiła od 10 tysięcy złotych do 100 tysięcy złotych – mówi Halina Szymańska, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Działkowcy będą mogli otrzymać dofinansowanie do działań zwiększających powierzchnię zieleni, w tym zakładanie zielonych ekranów ograniczających hałas i zanieczyszczenie powietrza. Wsparciem objęte będą również działania poprawiające stan zieleni oraz warunki jej utrzymania, w tym wykorzystanie wody opadowej i sprzyjanie owadom zapylającym, a także innym zwierzętom ważnym dla roślin i środowiska.

ARiMR planuje otwarty nabór wniosków, podzielony na rundy miesięczne, do wyczerpania środków.