W związku z przyspieszającą ekspansją inwestorów na rynku instytucjonalnego najmu mieszkań (PRS – private rented sector) ThinkCo, firma specjalizująca się doradztwie na rynku nieruchomości, powołała Fundację Rynku Najmu. Partnerami fundacji zostały pionierskie platformy PRS: LivUp (Aurec Capital), Resi Capital (Grupa Cavatina) oraz Resi4Rent (kapitał amerykański i Echo Investment).

Jak podkreśla Przemysław Chimczak-Bratkowski, współzałożyciel ThinkCo i prezes Fundacji Rynku Najmu, geometryczny wzrost inwestycji PRS to dobra okazja, by zadbać o zrównoważony rozwój tego rynku i jasne zasady działania.


- Dziś najem instytucjonalny w Polsce to 5,5 tys. lokali, w 2023 r. będzie to blisko 23 tys., a według zapowiedzi inwestorów w 2025 r. już co najmniej 66 tys. Skala tych inwestycji wpłynie znacząco na cały rynek najmu, postanowiliśmy więc dołączyć do aktywnego tworzenia jego przyszłych standardów – podkreśla Chimczak-Bratkowski.


- Tak dynamiczny rozwój zaczął rodzić pierwsze obawy. W dużych miastach podnoszone są głosy krytyczne wobec wykupywania pakietów mieszkań przez dużych inwestorów, co z jednej strony wynika z obawy o wzrost cen nieruchomości, a z drugiej z braku zaufania do najmu - mówi Tomasz Bojęć, partner w ThinkCo.

- Zrównoważony rozwój rynku leży w interesie lokalnych społeczności, stabilny i bezpieczny najem stanowi bowiem integralną część dojrzałej kultury mieszkaniowej. By odwrócić utrwalony przez dekady sposób myślenia, że jedynie własność zapewnia godne i stabilne warunki mieszkaniowe, potrzebna jest przemyślana edukacja społeczna. Profesjonalizacja i tworzenie wyższych standardów rynku najmu będzie wielkim wyzwaniem obecnej dekady. Kształtowanie się całego segmentu nieruchomości daje szansę na utrwalanie dobrych praktyk i standardów, które powielane będą w przyszłości. Poza aspektem społecznym, przed najmem instytucjonalnym stoi wiele wyzwań, w tym prawnych, funkcjonalnych i ekologicznych – dodaje.

Fundacja będzie tworzyć bazę wiedzy poświęconą najważniejszym zagadnieniom rynku PRS: profesjonalnemu zarządzaniu, standardom projektowym, polityce mieszkaniowej czy uwarunkowaniom prawnym. Będzie też inicjować tworzenie norm i wytycznych oraz opiniować zmiany prawne dotyczące rynku najmu. Jednym z projektów Fundacji Rynku Najmu jest opracowanie serii przewodników po świecie najmu długoterminowego, skierowanego do najemców, inwestorów, prawodawców i projektantów.