Sytuację na rynku pracy w lutym przeanalizowała spółka biurowa Skanska. O nastawienie do wykonywania obowiązków zawodowych z domu i w biurze zapytano (badanie wykonała firma Zymetria) 1,2 tys. pracowników biurowych w wieku 25–60 lat (nie są to pracownicy firmy Skanska) z miast powyżej 100 tys. mieszkańców w Polsce, w Czechach, na Węgrzech i w Rumunii.

Z analiz wynika, że choć większość ankietowanych ma w domu dobre warunki do pracy, np. własny pokój (średnio 64 proc.), to tylko jedna piąta twierdzi, że home office jest bardziej efektywny niż praca w biurze. Najbardziej pożądany jest hybrydowy model pracy, z niewielkim wskazaniem na biura. Dwie trzecie badanych uważają, że biurowce są bezpieczne.

Ankietowani mówią o zmęczeniu pracą zdalną. Zmniejszył się odsetek osób, które pracują z domu nieprzerwanie od pierwszego lock-downu. Z kolei liczba osób pracujących tylko w biurze wzrosła o 26 proc. Atuty? Oddzielenie życia zawodowego od prywatnego, możliwość rozmów z kolegami z pracy. Ponad jedna trzecia badanych wskazuje na możliwość korzystania z biurowego sprzętu i infrastruktury.

To dane dla całego regionu. A jak jest w Polsce? – Prawie połowa respondentów uważa, że praca z domu nie jest efektywna, pomimo że ponad 60 proc. ma odpowiednie warunki – mówi Arkadiusz Rudzki, wiceprezes ds. sprzedaży i najmu w spółce biurowej Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej. – W przebadanych krajach deklaruje tak 39 proc. ankietowanych.

W Polsce 15 proc. ocenia, że home office jest bardziej efektywny niż praca w biurze. W regionie uważa tak jedna piąta badanych. – Wśród obywateli innych państw w regionie to właśnie Polacy wykazują największy sentyment do powrotu do biur – mówi Arkadiusz Rudz-ki. – Pomimo że ok. dwóch trzecich ma w domu wydzieloną przestrzeń do pracy, to ponad połowa chodzi do biura. To najwyższy wynik w regionie.

Dodaje, że to w Polsce najwięcej respondentów – ponad 70 proc. – uważa, że biura są bezpieczne. Polacy zwracają też uwagę na certyfi-katy potwierdzające dostosowanie biur do nowej rzeczywistości.

– W ostatnich dwunastu miesiącach Polacy mieli okazję doświadczyć wszystkich zalet i wad pracy z domu – komentuje Rudzki. – Dla wielu z nas dom nie jest w stanie w pełni zastąpić biura. Respondenci byli zgodni, że największym wyzwaniem są trudności z oddzieleniem czasu pracy od czasu wolnego. Uważa tak 41 proc. przebadanych w Polsce, Rumunii, Czechach i na Węgrzech.

Małgorzata Głos, partner w firmie analityczno-badawczej Zymetria, zauważa, że w naszym regionie do biura zdecydowanie częściej chodzą osoby, które pracują zespołowo. – Codziennie w biurze jest 68 proc. z nich (vs. 49 proc. ogółu) – mówi. – One też częściej uważają, że praca z domu jest mniej efektywna (54 proc. vs. 39 proc. ogółu dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej).

Agnieszka Jachowicz z zarządu Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych (PINK) komentuje, że dynamicznie zmieniająca się sytuacja epidemiologiczna i kolejne lockdowny powodują, że entuzjazm związany z pracą zdalną minął.

– Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy są nią już zmęczeni – ocenia. – Większość sektorów, może z wyjątkiem firm z branży kreatyw-nej, uważa, że praca zdalna w dłuższym okresie przekłada się na niższą efektowność i frustrację wynikającą z braku możliwości kontaktu z zespołem oraz trudności w oddzieleniu życia zawodowego od prywatnego. Ostatni rok, który stał pod znakiem home office, wykazał jednak, że narzędzia technologiczne pomagają utrzymać ciągłość biznesową. Możemy się więc spodziewać, że pracodawcy będą się skła-niać ku wdrożeniu modelu pracy hybrydowej.

PINK analizuje to zagadnienie z przedstawicielami firm członkowskich. – Z różnych źródeł wynika, że aż 60 proc. firm zdecyduje się na łączenie pracy z biura z home office – wskazuje Agnieszka Jachowicz. – Pracodawcy nie zadają natomiast pytania, czy w ogóle do biura wracać, ale w jaki sposób zaplanować powrót, by był on efektywny i zapewniał zespo-łowi bezpieczeństwo oraz komfort – zaznacza.