Notowany na Catalyst deweloper w 2020 r. przekazał klientom 2,7 tys. mieszkań, o 5 proc. mniej niż rok wcześniej. Skonsolidowane przychody skurczyły się o 8,6 proc., do 1,11 mld zł, ale dzięki wzrostowi marży z 24,7 do 27,6 proc. grupa wypracowała 305 mln zł zysku brutto ze sprzedaży, o niemal 11 proc. więcej niż rok wcześniej. W wynikach kolejny raz ujęte zostało przeszacowanie nieruchomości inwestycyjnych – tym razem zysk z tego tytułu sięgnął 31,5 mln zł, o 29 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk operacyjny był wyższy o 12 proc. i wyniósł ponad 269 mln zł. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej sięgnął prawie 211 mln zł, o prawie 19 proc. więcej niż w 2019 r.

Robyg działa w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu, a od niedawna także w Poznaniu. W 2020 r. grupa sprzedała (bez umów rezerwacyjnych) 2,74 tys. mieszkań, o 24 proc. więcej niż rok wcześniej.

„Wierzymy, że rynek nieruchomości mieszkaniowych będzie relatywnie odporny na koronawirusa. W 2021 r. zakładamy kontynuację popytu inwestycyjnego –zwłaszcza, że WIBOR jest rekordowo niski, co może zachęcać do lokowania w nieruchomości. Jako dobrą lokatę klienci będą coraz częściej postrzegać mikroapartamenty. Sądzimy, że ceny mieszkań w 2021 r. nie będą spadać – w niektórych lokalizacjach nawet wzrosną. Spodziewamy się raczej ustabilizowania cen” – napisał w liście do akcjonariuszy prezes Zbigniew Okoński.

- Z wyjątkiem pierwszego zamknięcia gospodarki, kiedy wiele osób obawiało się przyszłości – popyt na mieszkania nie osłabł. Wręcz przeciwnie, notujemy nawet więcej zapytań od potencjalnych klientów. Wszystkie budowy realizujemy zgodnie z harmonogramami. Potencjał sprzedaży jest wysoki, w ofercie mamy ponad 2 tys. lokali, a zasoby gruntów umożliwiają wybudowanie ponad 19,1 tys. mieszkań. Przy wsparciu inwestora strategicznego mamy stabilną pozycję gotówkową i planujemy kolejne inwestycje i przejęcia – skomentował Eyal Keltsh, wiceprezes Robyga.

W 2020 r. grupa powiększyła się o Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budowlane. Niedawno Robyg pozyskał od głównego akcjonariusza, funduszu z grupy Goldman Sachs, 100 mln zł pożyczki, która może zostać skonwertowana na akcje.