Deweloper magazynów budujących je do własnego portfela ogłosił cele strategiczne do 2024 r. Wartość portfela netto (NAV) ma do tego czasu podwoić się względem 2021 r. do 823 mln euro, przychody z najmu wzrosnąć o 160 proc., do 85 mln euro – z czego 55 mln mają zapewnić polskie aktywa, a 25 mln budowana właśnie noga niemiecko-austriacka. Wynik EBITDA skorygowany o papierowy wynik z przeszacowania wartości portfela ma wzrosnąć o 200 proc., do 67 mln euro. Przepływy z działalności operacyjnej (FFO) mają się zwiększyć z o 240 proc., do 41 mln euro.

Tak duży wzrost będzie wymagać adekwatnych nakładów inwestycyjnych, szacowanych w latach 2022-2024 na średnio 220 mln euro rocznie – przede wszystkim na pokrycie kosztów budowy, w mniejszym stopniu na zakup ziemi. Finansowanie ma pochodzić z kredytów, emisji obligacji (firma właśnie zebrała 20 mln euro) oraz emisji akcji planowanej w przyszłym roku. Zapowiedziano wypuszczenie 2,6 mln papierów (11 proc. podwyższonego kapitału). Deweloper planuje zachować wskaźnik LTV poniżej 50 proc.

MLP określa się mianem Green Industrial Developer, plan zakłada m.in. instalację paneli fotowoltaicznych na dachach magazynów.

W strategii przyjęto kurs euro z zakresu 4,5-4,6 zł. Znakiem czasów jest następujące zastrzeżenie: MLP zakłada, że Polska pozostanie członkiem Unii Europejskiej i Strefy Schengen oraz że na kraj nie zostaną nałożone żadne sankcje natury ekonomicznej.