Alior Bank


Oferta specjalna dla złotowych kredytów mieszkaniowych poniżej 1 mln PLN ( z dodatkowym zabezpieczeniem kredytu w postaci cesji praw z polisy ubezpieczenia na życie) - marża od 1,30 pkt proc.Banku Millennium


Osobom posiadającym w banku konto osobiste i korzystającym z karty debetowej wydawanej do konta (za pomocą której dokonywane są transakcje transakcje na kwotę minimum 500 zł miesięcznie), Millennium oferuje kredyt mieszkaniowy z marżą o 0,3 pkt proc. niższą w porównaniu do standardowej oferty.

Na marżę niższą o 0,5 pkt proc. mogą liczyć osoby, które są posiadaczami konta osobistego w banku, na które co miesiąc wpływa wynagrodzenie lub dochód netto, oraz są użytkownikami karty debetowej do konta w banku Millennium (wykonają za pomocą karty transakcje na kwotę 500 PLN miesięcznie).

BNP Paribas Bank
Posiadacze konta osobistego z Pakietem L lub XL, którzy zdecydują się na zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego mogą skorzystać z oferty promocyjnej dostępnej w dwóch wariantach. W obydwu oferowana marża dla kredytu mieszkaniowego wynosi 1,5 pkt proc. w całym okresie kredytowania, natomiast w przypadku gdy udział celów niemieszkaniowych w kwocie kredytu jest większy niż 20 proc., marża ulega podwyższeniu o 0,20 pkt proc. Marża dla pożyczki hipotecznej wynosi 3,5 pkt proc. w całym okresie kredytowania.

Wysokość prowizji za zaciągnięcie kredytu jest zróżnicowana i zależy od wyboru wariantu promocji. W wariancie I prowizja wynosi 0 proc. Warunkiem skorzystania z oferty jest ubezpieczenie za pośrednictwem banku nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu lub pożyczki. Roczny koszt ubezpieczenia wynosi 0,079 proc. wartości nieruchomości.

W wariancie II wysokość prowizji wynosi 1,5 proc. kwoty kredytu lub pożyczki. Warunkiem skorzystania z oferty promocyjnej dla obu wariantów jest: posiadanie konta osobistego z pakietem L/XL, przelew wynagrodzenia przez min. jednego z kredytobiorców (zatrudnionego w ramach umowy o pracę - jeśli taka osoba przystępuje do kredytu/pożyczki), wykonywanie trzech transakcji bezgotówkowych miesięcznie, zasilanie tego konta miesięcznymi wpływami w wysokości min 1 proc. kwoty udzielonego kredytu (warunki te powinny być spełnione przez min. pięć lat) oraz zakup ubezpieczenia osobowego Cardif ze składką miesięczną. Miesięczny koszt ubezpieczenia wynosi od 0,046proc. kwoty kredytu/pożyczki (w zależności od wybranego zakresu ubezpieczenia)

Deutsche Bank PBC
Do końca grudnia trwa promocja pożyczki hipotecznej, w ramach której można skorzystać z bezpłatnego projektu aranżacji wnętrz, opracowanego przez profesjonalne studio projektowe. Osoby, które do końca roku skorzystają z pożyczki hipotecznej w PLN udzielanej do 60 proc. wartości nieruchomości, otrzymają taką nagrodę. Projekt aranżacji wnętrz jest przygotowywany przez studio po uruchomieniu kredytu.

SGB-Bank
Promocja dotycząca przewalutowania kredytów mieszkaniowych udzielonych w CHF przez bank. Oprocentowanie kredytu: WIBOR 3M + marża banku 0,5 p. p. w skali roku; prowizja za przewalutowanie kredytu: 0 zł; prowizja za sporządzenie aneksu do umowy kredytowej: 0 zł; prowizja za ewentualną prolongatę kredytu: 0 zł; koszty zmiany wpisu w księdze wieczystej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu ponosi bank; w przypadku sporządzenia operatu szacunkowego nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu, koszty wyceny ponosi bank.

Patrz: Co oferują banki