Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich:

Pakiet działań doraźnych zaproponowany przez nas w styczniu przyczynił się do stabilizacji sytuacji frankowiczów po skokowym wzroście kursu szwajcarskiej waluty. Teraz pracujemy nad systemowymi rozwiązaniami długoterminowymi.

W ramach prac nad nowymi zasadami funkcjonowania rynku kredytów hipotecznych Związek Banków Polskich proponuje utworzenie dwóch funduszy: Funduszu Wsparcia Restrukturyzacji Kredytów Hipotecznych wspierającego kredytobiorców, niezależnie od waluty zadłużenia, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej oraz Sektorowego Funduszu Stabilizacyjnego mającego pomóc rozwiązać problem kredytów we frankach szwajcarskich. Związek proponuje również uwolnienie zabezpieczeń hipotecznych.

Propozycje są rozwinięciem i uzupełnieniem dotychczasowych działań banków, realizowanych w ramach pierwszego Pakietu ZBP, obejmującego: uwzględnienie ujemnej stawki LIBOR CHF, zmniejszenie spreadu walutowego przez 6 miesięcy, wydłużenie okresu spłaty (na wniosek klienta), rezygnację z nowego zabezpieczenia wobec kredytobiorców terminowo spłacających raty, przewalutowanie po średnim kursie NBP oraz uelastycznienie zasad restrukturyzacji kredytów hipotecznych dla klientów zamieszkujących kredytowaną nieruchomość.

Zadaniem Funduszu Wsparcia Restrukturyzacji Kredytów Hipotecznych będzie pomoc osobom, które w wyniku wystąpienia niekorzystnego zdarzenia losowego utraciły zdolność do samodzielnej okresowej obsługi kredytu. Wsparcie będzie skierowane do osób zadłużonych we wszystkich walutach i spełniających ściśle określone warunki socjalne.

Sektorowy Fundusz Stabilizacyjny ma na celu wsparcie kredytobiorców poprzez dopłatę do rat kredytowych w sytuacjach istotnego umocnienia się franka. Wsparcie mogłoby zostać udzielone osobom spełniającym określone kryteria, gotowym zadeklarować chęć przewalutowania na warunkach uzgodnionych z bankiem.

Szczegóły proponowanych rozwiązań będą wypracowywane w uzgodnieniu z partnerami sektora finansowego do końca maja tego roku.