Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa złagodziło swoje propozycje dotyczące zasad najmu mieszkań komunalnych.

Pierwotnie chciało szybciej skończyć z obecną praktyką „dziedziczenia" mieszkań komunalnych. Brakuje bowiem obecnie mieszkań dla osób w trudnej sytuacji życiowej.

Projekt noweli ustawy o ochronie praw lokatorów przewidywał więc, że umowy najmu będzie można zawierać tylko na pięć lat. Następnie gmina sprawdzi, w jakiej sytuacji materialnej znajduje się lokator i jego rodzina. Jeżeli w dobrej, to odmówi mu zawarcia umowy na kolejne lata. Miało tak być również w stosunku do umów zawartych przed wejściem w życie noweli.

Pod wpływem uwag organizacji społecznych Ministerstwo Budownictwa wydłużyło ten okres. Zaproponowało, by umowy były zawierane na pięć do dziesięciu lat. W międzyczasie gmina będzie sprawdzała dochody lokatora (z wyjątkiem umów najmu lokali socjalnych, związanego z pracą). Jeżeli okaże się, że są wysokie, podniesie mu czynsz.

Dziś tego typu lokale przechodzą z pokolenia na pokolenie. Nie ma przy tym znaczenia zasobność portfela lokatora. Umowy najmu zawiera się bowiem na czas nieokreślony, a rodzinie po śmierci najemcy przysługuje roszczenie o zawarcie umowy najmu.

Ministerstwo szykuje też zmiany dotyczące wstępowania w stosunek najmu po zmarłym najemcy. Projekt zrywa z prawem do wstępowania w stosunek najmu. Przewiduje, że po śmierci lokatora umowa najmu będzie wygasała. Osoby, które nie były współnajemcami, będą miały sześć miesięcy na wyprowadzkę. Gdyby spełniały kryteria najmu komunalnego, będą miały roszczenie do gminy, by wskazała im lokal, w którym mogą zamieszkać. Nie musi to być lokal po zmarłym

Obecnie rodzina ma prawo wstąpić w stosunek najmu po śmierci głównego lokatora. W umowie zmienia się tylko jedna z jej stron, tj. najemca. Obowiązuje więc np. taki sam czynsz, jaki uiszczał zmarły. Art. 691 kodeksu cywilnego, który reguluje te kwestie, stawia tylko jeden warunek. Rodzina powinna stale mieszkać z najemcą do jego śmierci.

W praktyce powoduje to, że najem jest jakby dziedziczony przez rodzinę, nawet gdy jest zamożna. Często mieszkanie jest trzymane przez dziadków dla wnuka.

etap legislacji: ponowne konsultacje publiczne

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ