Na osiedlu może powstać 1250-1600 mieszkań. Projekty inwestycji mieszkaniowej, terenów zielonych oraz szkoły powstały w pracowniach BBGK oraz WWAA. - Chcemy zmienić najstarszą część warszawskiego biurowego zagłębia w otwarte osiedle mieszkaniowe, pełne zieleni, zapewniające mieszkańcom wszystkie potrzebne na co dzień usługi – zapowiadają przedstawiciele spółki Echo Investment. - Na własny koszt wybudujemy także szkołę podstawową przy ul. Konstruktorskiej, która będzie mogła przyjąć 450 uczniów. To efekt uwzględnienia uwag burmistrza Mokotowa, radnych Warszawy i mieszkańców Służewca.

Wzięliśmy pod uwagę wszystkie główne postulaty lokalnej społeczności, władz miasta, dzielnicy i radnych, jakie pojawiły się w trakcie procedowania projektu. Zapewniamy budowę modelowej szkoły podstawowej, która wykracza ponad wymagania, jakie są stawiane przed inwestorami w specustawie mieszkaniowej. Pierwsze lekcje mogą się zacząć już we wrześniu 2023 roku – mówi cytowana w komunikacie Małgorzata Turek, członek zarządu spółki Echo Investment. - Porozumieliśmy się z przedstawicielami lokalnej społeczności w sprawie zagospodarowania na tereny zielone pasów działek, które dziś są częściowo niezagospodarowane lub zupełnie opuszczone. Na terenie planowanej inwestycji powstaną łącznie 3 ha zieleni.

Wzdłuż ul. Wołoskiej deweloper stworzy park, zagospodaruje też dwa skwery odchodzące od parku liniowego przy ul. Suwak.