Badacze przeanalizowali dane dotyczące 150 tys. narodzin dzieci w Kanadzie i odkryli, że krótka przerwa między ciążami jest niebezpieczna dla kobiet, które urodziły dziecko po 35 roku życia. Wystarczy jednak odczekać od 12 do 18 miesięcy przed zajściem w kolejną ciążę - i ryzyko to zostaje poważnie zredukowane.

Krótka przerwa między kolejnymi ciążami stwarza też ryzyko dla nienarodzonych dzieci matek w każdym wieku - dotyczy to w szczególności kobiet w wieku od 20 do 34 lat.

- Nasze badania wskazały, że zagrożenie dla zdrowia matki i dzieci rośnie, jeśli między ciążami jest krótka przerwa - podkreśla Laura Schummers, która uczestniczyła w badaniach.

- Szczególnie ważne jest to w przypadku starszych kobiet, które często celowo skracają przerwę między ciążami - dodaje.

Badacze odkryli, że ryzyko śmierci przy porodzie w przypadku kobiety mającej więcej niż 35 lat, która zaszła w ciążę do sześciu miesięcy po urodzeniu pierwszego dziecka, wynosi 1,2 proc. W przypadku kobiet w tym wieku, które odczekają 18 miesięcy przed kolejną ciążą, ryzyko to spada do 0,5 proc.

Z kolei w przypadku młodszych kobiet krótka przerwa między ciążami sprawia, że ryzyko przedwczesnego porodu wynosi 8,5 proc. Odczekanie 18 miesięcy przed poczęciem kolejnego dziecka zmniejsza to ryzyko do 3,7 proc.