Manaty, duże morskie ssaki nazywane maskotką Florydy, żyją w 156-kolometrowym estuarium wzdłuż wybrzeża Atlantyku o nazwie Indian River Lagoon.

To grupa trzech lagun: Mosquito Laguna, Banana River i Indian River, jedno z najbardziej różnorodnych biologicznie ujść rzek na półkuli północnej, dom dla ponad 4300 gatunków roślin i zwierząt.

Niedawny raport Komisji Ochrony Ryb i Dzikiej Przyrody na Florydzie wykazał, że od 1 stycznia do 28 maja zginęło co najmniej 761 manatów, w porównaniu z 637 w zeszłym roku. Jeśli takie tempo się utrzyma, może przekroczyć rekordową jak dotąd umieralność tych zwierząt z końca 2018 roku - wówczas potwierdzono śmierć 804 manatów.

Eksperci uważają, że głównym powodem tego zastraszającego tempa jest systematyczne pogarszanie się stanu wód, a co za tym idzie - zanikanie trawy morskiej, która jest głównym pożywieniem manatów.

Zrzucane do wody ścieki, spływające do niej nawozy powodują masowe zakwity glonów, a te zabijają trawę.

Naukowcy obliczyli, że od 2009 roku ilość trawy morskiej na tym obszarze zmalała o 58 procent.

Innym powodem śmierci tych dużych ssaków są tez kolizje z jednostkami pływającymi. W tym roku z tego powodu zginęło ich 49.

Obecnie na Florydzie żyje ok. 6300 manatów. Patrick Rose, biolog wodny i dyrektor wykonawczy organizacji non-profit Save the Manatee Club, opisuje manaty jako "gatunek wartowniczy", którego wymieranie mówi o katastrofalnym stanie ekosystemu.

Manaty są chronione federalnie na mocy Ustawy o Gatunkach Zagrożonych i Ustawy o Ochronie Ssaków Morskich, ale także przepisami ustawy Florida Manatee Sanctuary Act z 1978 r., która zabrania "każdemu, w każdym momencie, umyślnie lub przez zaniedbanie, drażnienia, molestowania, nękania lub przeszkadzania jakiemukolwiek manatowi”.