Leczenie biologiczne uznawane za przełom w dotychczas stosowanych terapiach, znalazło zastosowanie w szeregu obszarach terapeutycznych, począwszy od chorób o podłożu autoimmunologicznym (w tym dermatologii, reumatologii, gastrologii), aż do leczenia chorób onkologicznych. Dostępność do leków biologicznych w Polsce wciąż jest bardzo niska - jesteśmy na jednym z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej. Wdrożenie rozwiązań systemowych pozwalających na włączenie leczenia biologicznego u jak największej liczby pacjentów połączyło firmy farmaceutyczne, które podpisały porozumienie w tej sprawie. Sygnatariuszami byli przedstawiciele głównych organizacji branżowych przemysłu farmaceutycznego: Izby Gospodarczej „Farmacja Polska”, Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA oraz Polskiego Związku Pracodawco´w Przemysłu Farmaceutycznego (PZPPF).

- To pierwsze w historii spójne stanowisko branży farmaceutycznej wobec tak ważnej grupy leków w naszym kraju. Wierzymy, że tylko wspólny głos w tej sprawie pomoże nam wypracować rozwiązania, które mogą zapewnić polskim pacjentom szerszy dostęp do leczenia biologicznego i jednocześnie dać szanse chorym na poprawę jakości ich życia – podkreślili.

W porozumieniu, będącym, jak informują jego sygnatariusze, także apelem do Ministra Zdrowia, zawarto zamiar doprowadzenia do jak najszerszej dostępności leków biologicznych, stosowania ich w oparciu o najnowszą wiedzę medyczną oraz zapewnienie bezpieczeństwa przy stosowaniu terapii biologicznych. Firmy farmaceutyczne zadeklarowały też przekazanie oszczędności wygenerowanych przez optymalizację kosztów terapii cen leków na finansowanie szerokiego dostępu do terapii. Opowiedziano się też za zniesieniem barier administracyjnych, tak by dostęp do terapii był jak najszerszy.