Próbki zawierające kod genetyczny pobrano od rdzennych mieszkańców obu Ameryk oraz od przedstawicieli dwóch grup zamieszkujących dziś Syberię.

Zbadano w sumie kilkaset osób. Analiza DNA, której wyniki publikuje najnowsze wydanie „Public Library of Science Genetics” ujawniła, iż u wszystkich zbadanych Indian występuje ten sam, wyjątkowy, wariant genetyczny. To dowodzi, iż wszyscy Indianie pochodzą z jednej grupy, która musiała pokonać ok. 12 tys. lat temu most lądowy łączący Azję i Amerykę Północną, tam gdzie dziś znajduje się Cieśnina Beringa.

Skąd wiadomo jednak, że koczowniczy przodkowie dzisiejszych Indian przybyli z Syberii? Ten sam wariant „nie został odnaleziony u jakichkolwiek innych ludzi z wyjątkiem tych zamieszkujących wschodnią Syberię” – twierdzą naukowcy z Uniwersytetu Michigan na łamach „PLoS Genetics”.

Powszechnie uznawana dziś teoria zakłada istnienie kilku fal migracyjnych, które kolonizowały kontynent. Konkurencyjna hipoteza, słabiej udokumentowana, mówi o ludziach przybyłych z innych regionów Azji i z Polinezji ok. 30 tys. lat temu.

Obie te teorie obalają badania DNA wykonane przez specjalistów pod kierunkiem genetyka Noaha Rosenberga. – Gdyby było kilka fal migracyjnych i gdyby u większości tych ludzi nie występował odkryty przez nas genetyczny wariant, ta mutacja nie rozpowszechniłaby się tak bardzo w obu Amerykach – uważa Rosenberg.

A co z teorią polinezyjską? Częstość mutacji i genetyczna różnorodność zmieniały się w zależności od dystansu dzielącego osiadłych w obu Amerykach Indian od Cieśniny Beringa. To nie tylko pokazuje, z której strony nadeszli ludzie, ale również sugeruje, że migracja była stosunkowo niedawna – uważają specjaliści z Uniwersytetu Michigan. Ich wnioski potwierdza również fakt, że różnice między Indianami a mieszkańcami Syberii rosną wraz z odległością od prehistorycznego lądowego mostu łączącego Syberię z Alaską.