Sukcesem zakończyła się pilotażowa próba zgazowania węgla w Kopalni Doświadczalnej Barbara w Mikołowie. Uzyskane w takim procesie gazy mogą być wykorzystane w energetyce lub przemyśle chemicznym. Eksperyment przeprowadzono w pokładzie węgla o powierzchni 75 mkw., grubości 1,5 m. Doprowadzano tam mieszaninę powietrza, tlenu i pary wodnej. W ciągu dwóch tygodni zgazowano 15 ton węgla z prędkością około 40 kg na godzinę.