Oznacza to, że jest to nasz ewolucyjny najstarszy kuzyn. Naukowcy umieścili je na samym dole drzewa genealogicznego wszystkich zwierząt występujących na Ziemi. Informacje o tym zamieściło prestiżowe, specjalistyczne pismo "Current Biology". Czy to położy kres dyskusji uczonych z całego świata o najstarszych ziemskich zwierzętach - czas pokaże.

Do niedawna, na podstawie analizy genomów, naukowcy nie byli w stanie rozstrzygnąć, jakie organizmy są ewolucyjnie najstarsze. Rozstrzygniecie przyniosły najnowsze badania  biologów z brytyjskiego Uniwersytetu w Bristolu, zespołem kierował prof. David Pisani.

Werdykt brzmi następująco: najstarsze są gąbki. Naukowcy posłużyli sie miedzy innymi statystyczna analizą PPA (Posterior Predictive Analyses) do sprawdzenia poprawności modeli ewolucji organizmów, używanych zazwyczaj w filogenetyce do studiowania  ewolucji pierwszych zwierząt. Modele te wskazują właśnie na gąbki, umieszczają je na samym dole drzewa genealogicznego obejmującego wszystkie organizmy zwierzęce na naszym globie.

Gąbki to prymitywne, beztkankowe zwierzęta wyłącznie wodne, najczęściej morskie, osiadłe, żyjące zwykle w koloniach, zbliżone do nich formy występowały już 1,8 miliarda  lat temu.