Rubin zawierał grafit - minerał wykonany z czystego węgla. Parametry chemiczne węgla wskazywały, że jest to pozostałość po prehistorycznym życiu, które istniało w tamtym czasie na Ziemi. 

- Grafit w tym rubinie był naprawdę niezwykły. Po raz pierwszy znaleźliśmy dowód na istnienie prehistorycznego życia w skale rubinonośnej - mówi prof. Chris Yakymchuk z kanadyjskiego uniwersytetu.

2,5 mld lat temu w atmosferze Ziemi brakowało tlenu. Życie istniało wówczas tylko w formie mikroorganizmów i alg.

Czytaj więcej

NASA: ta asteroida warta jest majątek. Jakie skarby kryje?

Aby ustalić czy węgiel w rubinie miał pochodzenie organiczne, badacze sprawdzili skład chemiczny węgla - w szczególności skład izotopów w atomach węgla. - Materia żywa zazwyczaj składa się z lżejszych atomów węgla, ponieważ wówczas potrzeba mniej energii, by wchłonąć węgiel do komórek - wyjaśnia prof. Yakymchuk. W oparciu o ilość węgla-12 w graficie doszliśmy do wniosku, że atomy węgla były kiedyś częścią organizmu żywego. - Prawdopodobnie to szczątki mikroorganizmów takich jak cyjanobakterie - stwierdza prof. Yakymchuk.

Zespół naukowców odkrył również, że grafit znaleziony w skale rubinonośnej prawdopodobnie zmienił skład chemiczny sąsiednich skał, co stworzyło korzystniejsze warunki do kształtowania się rubinów.

Rubin to kamień szlachetny o barwie od różowej do krwistoczerwonej, rzadki minerał z gromady tlenków, odmiana korundu.