2010

dr hab. Anna Jurewicz – Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Pracownia Neuroimmunologii, Katedra i Klinika Neurologii, Wydział Lekarski, temat: Nowy receptor dla amino-Nogo i jego patogenna rola w stwardnieniu rozsianym.

Koszt projektu: 439 800 zł

prof. dr hab Katarzyna Koziak – Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Biochemii Ogólnej i Żywności, Wydział Nauki o Zdrowiu, temat: Identyfikacja związku chemicznego hamującego biologiczne efekty interleukiny 15 (IL-15) poprzez selektywne blokowanie receptora IL-15R alfa.

Koszt projektu: 415 040 zł

prof. dr hab. Wojciech Młynarski – Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Pracownia Immunopatologii i Genetyki, Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii I Katedry Pediatrii, temat: Przełamywanie lekooporności komórek dziecięcej ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) wysokiego ryzyka definiowanej obecnością mutacji genu IKZF1.

Koszt projektu: 280 000 zł

dr hab. Piotr Rieske – Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Onkologii, Zakład Patologii Molekularnej i Neuropatologii, temat: Poszukiwanie przyczyn eliminacji komórek glejaków wielopostaciowych i gwiaździaków w standardowych warunkach hodowli in vitro jako innowacyjne podejście przy projektowaniu terapii przeciwnowotworowej.

Koszt projektu: 448 800 zł

Autopromocja
Od 29.10 w "Rzeczpospolitej" i "Parkiecie"

Wszystko o zrównoważonym rozwoju i pozafinansowym raportowaniu spółek

Sprawdź szczegóły

Stypendia w wysokości 10 tys. zł finansowane ze środków fundacji otrzymali:

2009

Dr hab. Małgorzata Filip – PAN Kraków, prof. dr hab. n. farm. Marek Jagielski – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH, dr Joanna Pera – CM UJ, dr Arkadiusz Piotrowski – UM Gdańsk, dr Grzegorz Placha – UM Warszawa, prof. dr hab. Jacek Szepietowski – AM Wrocław stypendia: Mateusz Adamski – UJ, Collegium Medicum w Krakowie, Danuta Dudzik – UM w Białymstoku, Wojciech Fendler – UM w Łodzi, Renata Ewa Perlikowska – UM w Łodzi, Magdalena Rogalska – UM w Białymstoku

2008

Dr Barbara Dołęgowska – PAM Szczecin, dr hab. Rafał Pawliczak – UM Łódź, dr hab. med. Agnieszka Słowik – CM UJ, dr n. med. Klaudia Stangel-Wójcikiewicz – CM UJ, dr Edyta Brzóska-Wójtowicz – UW Warszawa

2007

Dr n. med. Przemysław Kardas – Pierwszy Zakład Medycyny Rodzinnej, UM w Łodzi, prof. dr hab. Ewa Sewerynek – UM Łódź, stypendia: Agnieszka Gach – UM w Łodzi, Katarzyna Kocbuch – AM w Gdańsku, Marek Nocuń – UM w Łodzi, Aleksandra Szczepankiewicz – AM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Dorota Żelaszczyk – UJ, Collegium Medicum w Krakowie,

2006

Prof. dr hab. Józef Kur – Katedra Mikrobiologii, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, dr hab. Janusz Szemraj – Katedra i Zakład Biochemii Medycznej, UM w Łodzi

2005

Prof. dr hab. Maria Bryszewska – Instytut Biofizyki, UŁ, dr hab. med. Andrzej Głąbiński – Katedra Neurologii, Zakład Neurologii UM w Łodzi, prof. dr hab. Irena Nalepa – Zakład Biochemii, Instytut Farmakologii PAN w Krakowie, prof. dr hab. Andrzej Pilc – Zakład Neurobiologii, Instytut Farmakologii PAN w Krakowie, prof. dr hab. Krzysztof Selmaj – Katedra i Klinika Neurologii UM w Łodzi

2004

Prof. dr hab. Maciej Kurpisz – Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu, prof. dr hab. Tomasz Siminiak – Wydział Lekarski I, AM w Poznaniu

2003

Dr n. przyr. Łucja Fiszer-Maliszewska – Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, prof. dr hab. med. Irena Hausmanowa-Petrusewicz – Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej, im. MJ Mossakowskiego PAN w Warszawie, dr hab. n. chem. Janusz Kasperczyk – Wydział Farmaceutyczny Śląskiej AM w Sosnowcu, prof. dr hab. n. med. Andrzej Kwolek – Instytut Fizjoterapii URz, prof. dr hab. med. Witold Rużyłło – Instytut Kardiologii w Warszawie, prof. dr hab. Andrzej Szczeklik – II Katedra Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum UJ, dr n. med. Joanna Szymkiewicz-Dangel – II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii AM w Warszawie

2002

Dr Ewa Augustin – Katedra Technologii Leków i Biochemii, PG, prof. dr hab. med. Zbigniew Baj – Zakład Patofizjologii i Immunologii Klinicznej Wydział Lekarski WAM w Łodzi, dr farm. Andrzej J. Bojarski – Zakład Chemii Leków, Instytut Farmakologii PAN w Krakowie, doc. dr hab. inż. Janusz Boratyński – Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, prof. dr n. med. Anna Członkowska – II Klinika Neurologii, IPiN w Warszawie, prof. dr hab. inż. Zbigniew Jedliński – Centrum Chemii Polimerów PAN w Zabrzu, prof. IF, dr hab. Łukasz Kaczmarek – Zakład Chemii II w Warszawie, Instytut Farmaceutyczny, prof. dr hab. n. farm. Liliana Konarska – Katedra i Zakład Biochemii Klinicznej, AM w Warszawie, dr n. med. Dariusz Kowalczyk – Zakład Immunologii Nowotworów, AM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, dr n. med. Katarzyna Koziak – Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego, AM w Warszawie, prof. dr hab. Józef Kur – Wydział Chemiczny, Katedra Mikrobiologii, PG, prof. dr hab. Janusz Marcinkiewicz – Wydział Lekarski, Katedra Immunologii CM w Krakowie, prof. dr hab. med. Jerzy Ostrowski – Klinika Gastroenterologii CMKP w Warszawie, dr inż. Andrzej Składanowski – Katedra Technologii Leków i Biochemii, PG, dr n. med. Koryna Socha-Urbanek – Zakład Patologii Klinicznej CSK WAM w Warszawie, prof. dr hab. Stanisław Szala – Zakład Biologii Molekularnej, Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach, prof. dr hab. inż. Wiesław Szeja – Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej Biotechnologii w Gliwicach, Politechnika Śląska, prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska – Katedra Farmacji Stosowanej AM w Gdańsku, doc. dr hab. Krzysztof Wędzony – Instytut Farmakologii, PAN w Krakowie, prof. dr hab. n. med. Wiesław Wiktor Jędrzejczak – Klinika Chorób Wewnętrznych, Hematologii i Onkologii, AM w Warszawie, dr inż. Sławomir Wybraniec – Zakład Chemii Analitycznej, Politechnika Krakowska, prof. dr hab. Michał Zimecki – Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu