Sąd: nie można zmienić kategorii przydatności do służby wojskowej w czasie pokoju

Uznany za niezdolnego do służby wojskowej nie ma w czasie pokoju możliwości zmiany kategorii.

Publikacja: 19.07.2019 08:10

Sąd: nie można zmienić kategorii przydatności do służby wojskowej w czasie pokoju

Foto: Fotorzepa, Krzysztof Skłodowski

Kategoria E oznacza trwałą i całkowitą niezdolność do czynnej służby wojskowej zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie mobilizacji oraz wojny.

Czytaj także: Rezerwista nie zweryfikuje swojej kategorii wojskowej

Dariusz B. (dane zmienione) dostał kategorię E orzeczeniem jednej z powiatowych komisji lekarskiej z 2006 r. Nie odwołał się od tej decyzji, i stała się ona ostateczna. W listopadzie 2018 r. wystąpił do wojskowego komendanta uzupełnień o skierowanie go do wojskowej komisji lekarskiej i ponowne określenie zdolności do czynnej służby wojskowej z powodu zmiany stanu zdrowia. Załączył aktualne zaświadczenie lekarskie, z którego – zdaniem wnioskodawcy – wynikało, że może się ubiegać o stanowisko żołnierza zawodowego.

Wojskowy komendant uzupełnień uznał, że wniosek nie może być pozytywnie załatwiony.

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony uzależnia skierowanie na badanie w celu zmiany kategorii zdolności do służby wojskowej m.in. od przesłanki potrzeb uzupełniających sił zbrojnych.

Takich potrzeb tu nie ma. W czasie pokoju nie kieruje się też do wojskowej komisji lekarskiej osoby o ustalonej – decyzją ostateczną – kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej E.

W odwołaniu do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego we Wrocławiu wnioskodawca ujawnił, że w 2006 r. sam występował o kategorię E, powołując się na przewlekłą chorobę. Jak utrzymywał, chorował w dzieciństwie, a ówczesna diagnoza okazała się niewłaściwa. W rzeczywistości na kategorii E zależało mu z powodu obawy przed tzw. falą w wojsku oraz ze względu na trudną sytuację rodzinną. Aktualnie jest zdrowy, co potwierdza zaświadczenie lekarskie. O zmianę kategorii stara się ze względu na planowaną pracę w wojsku.

W ciągu ostatnich lat zawodowa służba wojskowa stała się bowiem, ze względu na warunki zatrudnienia i wynagrodzenia oraz możliwość zdobycia specjalistycznych kwalifikacji, atrakcyjnym miejscem pracy.

Gdy również szef wojewódzkiego sztabu wojskowego wykluczył możliwość skierowania wnioskodawcy do wojskowej komisji lekarskiej, Dariusz B. zaskarżył odmowną decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Domagając się jej zmiany, podał argumenty identyczne z poprzednimi. Poinformował także, że pozytywnie przeszedł proces rekrutacji do straży miejskiej, co potwierdzają zaświadczenia lekarskie.

Regulacje ustawowe są jednoznaczne – stwierdził WSA, oddalając skargę. Zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony RP w czasie pokoju nie kieruje się do komisji lekarskiej osób, wobec których wydano ostateczne orzeczenie ustalające kategorię zdolności do służby wojskowej D lub E.

Postępowanie w sprawie zmiany kategorii można wszcząć z urzędu, tylko jeśli stwierdzi się, że ostateczne orzeczenie wydano z naruszeniem przepisów prawa. Takiego zarzutu tu nie postawiono – zauważył sąd. Ustawa dopuszcza wprawdzie (w art. 29 ust. 5) skierowanie do wojskowej komisji lekarskiej w celu zmiany kategorii, ale uzależnia to od potrzeb uzupełniających sił zbrojnych, których w tym przypadku nie było.

Prawo karne
Fakty i mity o "lex Tusk". Czy kontrowersyjna ustawa wpłynie na wynik wyborów
Materiał Promocyjny
Gdy zapadną egipskie ciemności
Prawo dla Ciebie
Lex Tusk: komisja ruszy przed wyborami, a odwołania do sądu już po nich
Prawo karne
Decyzje od ręki, spory na lata. Oto możliwy kalendarz prac komisji z Lex Tusk
Prawo
„Komisja może wezwać każdego, nie tylko Tuska. I każdemu wyrządzić krzywdę”
Sądy i trybunały
Sędzia Radzik nie będzie już wiceprezesem Sądu Apelacyjnego w Warszawie
Spadki i darowizny
Weszły w życie istotne zmiany w zachowkach