Zgłoszenie, dostępne publicznie w brytyjskim Companies House dla TikTok Information Technologies UK Ltd, ujawnia obrót w wysokości 990,46 mln USD w ciągu 12 miesięcy.

Ta roczna wartość obrotów stanowiła wzrost o 477 w porównaniu z 171,62 mln USD w 2020 r.

Jednocześnie w bilansie rocznym TikTok ujawnia roczną stratę operacyjną w wysokości 895,58 mln USD, zwiększającą się o 37% rok do roku w porównaniu ze stratą 654,20 mln USD w 2020 r. (

TikTok Information Technologies UK Ltd reprezentuje działalność TikTok dla użytkowników w krajach UE oraz Islandii, Liechtensztajnu i Norwegia), bez użytkowników w Wielkiej Brytanii i Szwajcarii.