Minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński powołał Jarosława Sellina, sekretarza stanu w resorcie, na stanowisko generalnego konserwatora zabytków. Wcześniej Magdalena Gawin, która pełniła funkcję podsekretarza stanu i generalnego konserwatora zabytków, złożyła rezygnację. Jednocześnie minister powołał ją na dyrektora Instytutu Pileckiego. Pięcioletnia kadencja rozpoczęła się 1 stycznia 2022 r.

Z kolei Janusz Janowski objął stanowisko dyrektora Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki na czteroletnią kadencję. W poniedziałek nowy dyrektor w obecności podsekretarz stanu Wandy Zwinogrodzkiej i dyrektora generalnego ministerstwa Jarosława Czuby spotkał się z zespołem. Przypomnijmy, że związki zawodowe w Zachęcie negatywnie opiniowały kandydaturę Janowskiego.

Ministerstwo opublikowało na swojej stronie program dyrektora. Nie prezentuje konkretnego kalendarza wystaw uzgodnionych już z twórcami. Wskazuje ogólne kierunki. Od 2023 r. są planowane rocznie dwie wystawy indywidualne polskich artystów, żyjących i nieżyjących. Uzupełnią je ekspozycje zagranicznych twórców i laureata konkursu dla młodych.

Ma być więcej prezentacji cyklicznych, m.in. pod hasłem „Pro memoriam" ( tu pada konkret: sztuka Tadeusza Kulisiewicza). Cykle mają być poświęcone formom wyrazu, ale i ideom („Nieobce ide"), zderzając prace wielu twórców: „Forma jako idea", „Czernie duszy" – to o mrocznych doświadczeniach, i „Christianitas" – o tematyce religijnej, chrześcijańskiej.

„Sztuka w rodzinie" ma prezentować dorobek rodzin artystycznych. Z kolei „Mapa polskiej sztuki" przybliży twórczość w regionach oraz szkoły artystyczne.

W formie niecyklicznej odbywać się mają wystawy pod szyldem „Kultura jako pole bitwy", prezentujące kulturowe konflikty. Nowy dyrektor planuje też Festiwal Polskiej Sztuki oraz Triennale: Polskiego Malarstwa, Polskiej Rzeźby oraz Polskiego Rysunku i Grafiki. „Konieczne będą modyfikacje w strukturze zatrudnienia" – pisze. Janowski chce zatrudniać i oczekuje większego budżetu.