Jego nazwa NOMUS to skrót od „Nowe Muzeum Sztuki", a jednocześnie nawiązanie do podobnie greckiego słowa nomos, oznaczającego ład wspólnoty oraz do egipskiego słowa określającego jednostkę podziału terytorialnego.

„Sięgamy /…/ po prawo lokalne do napisania własnej historii sztuki – od nowa. Nie dążymy do tego, by nasze muzeum było podobne do innych i reprodukowało kanoniczny obraz sztuki. Szukamy tego co specyficzne i wyjątkowe. /…/ Co jest pilne i ważne w kontekście naszego miasta i regionu” – wyjaśnia w manifeście programowym Aneta Szyłak, kierowniczka i kuratorka NOMUS-a.

NOMUS – nowe miejsce na mapie sztuki współczesnej w Polsce będzie funkcjonowało jako dział Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Czytaj więcej

Stocznia Gdańska, czyli trudna przyjaźń

Prof. Jacek Friedrich, dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku, zapowiada, że najistotniejsze zjawiska współczesnej sztuki i otaczającego świata będą tu opowiedziane przede wszystkim z perspektywy lokalnej: Gdańska i Pomorza, chociaż zarazem NOMUS aspiruje do bycia muzeum o randze ogólnopolskiej, a z czasem i międzynarodowej.

Podstawą programu Nowego Muzeum Sztuki będzie Gdańska Kolekcja Sztuki Współczesnej

Zmodernizowany dla potrzeb muzeum budynek mieścił kiedyś szkołę, kształcąca przyszłych stoczniowców. W latach 70. i 80. Stocznia Gdańska była terenem i świadkiem robotniczych oraz społecznych protestów, które doprowadziły do obaleniu reżimu komunistycznego w Polsce i w Europie. Po upadku stoczni w latach 90. obiekt pozostawał pustostanem, a w latach 2004–2014 stał się siedzibą nim siedziba Instytutu Sztuki Wyspa, z doświadczeń którego korzysta obecne nowe muzeum.

Podstawą programu Nowego Muzeum Sztuki będzie Gdańska Kolekcja Sztuki Współczesnej, którą tworzy od 2017 roku miasto we współpracy z Muzeum Narodowym . Prace do niej wybiera eksperckie jury. W skład kolekcji wchodzą przede wszystkim dzieła wybitnych twórców polskich (m.in. Joanny Rajkowskiej, Agnieszki Kalinowskiej, Karola Radziszewskiego), ze znaczącą reprezentacją artystów z Gdańska (m.in. Grzegorza Klamana, Piotra Wyrzykowskiego, Michała Szlagi, Doroty Nieznalskiej).

Weekendowi otwarcia, od 22 do 24 października, towarzyszyć będzie pierwsza wystawa „Kolekcja w działaniu” z pracami i dokumentację aktywności 18 artystek i 11 artystów oraz prezentacje dwóch grup artystycznych – COX i TOTART

Autopromocja
Od 29.10 w "Rzeczpospolitej" i "Parkiecie"

Wszystko o zrównoważonym rozwoju i pozafinansowym raportowaniu spółek

Sprawdź szczegóły