Obraz miast uzyskał pozytywną ocenę 87 procent wszystkich respondentek. Polki wydają się najbardziej usatysfakcjonowane, bo 90 procent warszawianek pozytywnie oceniło stolicę, a 95 procent krakowianek wsparło swoje własne miasto, w czym przebiły warszawianki i paryżanki.

Badania przeprowadzone przez Grupę Lafarge, lidera rozwiązań dla budownictwa, dostarczają informacji o stylu życia i zwyczajach kobiet w mieście oraz ich oczekiwaniach i preferencjach. We wszystkich miastach objęły łącznie 3015 osób.

Jeśli chodzi o Polki, to zgodnie postrzegają miasta jako miejsca realizacji szans zawodowych i rozwoju intelektualnego. 94 procent kobiet z Warszawy i 91procent kobiet z Krakowa uważa, że miasto bardziej niż wieś sprzyja samorealizacji.

Miasto w oczach kobiet to głównie miejsce pracy, rozwoju zawodowego, intelektualnego, rozrywki i kontaktów towarzyskich. Dla kobiet życie w mieście jest prostsze niż na wsi, bo łatwiej w nich znaleźć pracę, jest lepszy dostęp do opieki medycznej, banków, szkół, administracji oraz obiektów sportowych i miejsc rozrywki.

Warszawianki częściej niż mieszkanki Krakowa podkreślają znaczenie dostępności pracy (62 proc. wobec 34 proc.), a krakowianki częściej wskazują na dostęp do kultury (Kraków 69 proc., Warszawa 61proc.) i rolę atmosfery towarzyskiej (Kraków 24 proc., Warszawa 8proc.).

Oczywiście kobiety widzą także negatywne strony życia w mieście. Przede wszystkim zaliczają do nich stres (Warszawa 64 proc., Kraków 41proc.). Krakowianki częściej zwracają uwagę na zanieczyszczenie powietrza (Kraków 77proc., Warszawa 46 proc.) i wskazują na brak poczucia bezpieczeństwa (Kraków 50 proc., Warszawa 39 proc.) oraz brak zieleni (Kraków 43 proc., Warszawa 4 proc.). Natomiast Warszawianki silniej odczuwają problemy mieszkaniowe (Warszawa 43 proc., Kraków 6 proc.) i zagęszczenie populacji (Warszawa 61proc., Kraków 45 proc.). 16 proc. kobiet z Warszawy i 10 proc kobiet z Krakowa uskarża się na brak towarzystwa w mieście.

77 procent kobiet z Warszawy i 72 procent z Krakowa uważa, że miasta byłyby bardziej przyjazne, gdyby kobiety w większym stopniu angażowały się w ich projektowanie oraz zarządzanie.

Tymczasem w Polsce tylko 1/4 radnych to kobiety, a jedynie 9 procent - prezydentów miast, burmistrzów, wójtów.

- Wyniki badań wskazują, że kobiety w Polsce są coraz bardziej wymagające, szczególnie gdy chcą pogodzić karierę zawodową z organizacją domu i realizacją swoich pasji. - ocenia Tatiana Oszmiańska, dyrektor marketingu i członek zarządu Lafarge w Polsce.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Ogłoszenie wyników konkursu już 28 września

Dowiedz się więcej