Orzeczenie, jakoby krzyż wiszący w klasie naruszał prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, uznają za próbę negowania chrześcijańskich korzeni Europy. Dlatego na sesji 30 listopada zgłoszą projekt rezolucji w sprawie krzyży w szkołach i liczą na poparcie innych radnych Sejmiku.

O większy szacunek dla krzyża radni tego klubu Sejmiku Województwa Małopolskiego planują zaapelować do europarlamentarzystów i do europejskich regionów zaprzyjaźnionych z Małopolską. Radni Wspólnoty Małopolskiej będą także zabiegać o to, aby Unia Europejska uznała krzyż za jeden z oficjalnych symboli i zapewniła mu ochronę.

"Żaden symbol nie identyfikuje państw europejskich kultury i historii lepiej, niż krzyż. Jako chrześcijanie oddajemy krzyżowi cześć, a naszych współobywateli prosimy tylko o szacunek dla niego" - czytamy w projekcie rezolucji.