Partnerstwo miast to unijny projekt współpracy między samorządami, który ma na celu mobilizowanie obywateli na poziomie lokalnym i unijnym do angażowania się społecznego, politycznego oraz wolontariatu. To element programu "Europa dla obywateli".

Dla samorządów uczestniczących w projekcie przewidziane są dotacje. Kwota zależna od liczby uczestników.

W środę komisarz UE ds. równości poinformowała, że odrzucono wnioski sześciu polskich miast, gdzie przyjęto uchwały dotyczące "stref wolnych od LGBT".

"Wartości i prawa podstawowe UE muszą być przestrzegane przez państwa członkowskie i władze państwowe" - napisała komisarz Helena Dalli.

Ponad 80 polskich władz miejskich i samorządowych w niewiążących uchwałach wzywa do powstrzymania się od podejmowania jakichkolwiek działań na rzecz tolerancji wobec osób LGBTI oraz do unikania udzielania pomocy finansowej organizacjom pozarządowym działającym na rzecz równouprawnienia.

W ubiegłym roku Parlament Europejski wezwał władze polskie do potępienia tych aktów i odwołania wszystkich rezolucji atakujących prawa osób LGBTI.