Firma, która posługiwała się defektoskopem, prowadzi roboty drogowe na S7. Zniknięcie urządzenia zauważono w nocy z 21 na 22 marca.

Zaginiony przedmiot waży około 6-8 kg, ma około 30 cm długości, 20 cm wysokości i 15 cm szerokości.

Państwowa Agencja Atomistyki przestrzega przed otwieraniem czy rozcinaniem urządzenia, ponieważ nawet krótki kontakt z nieosłoniętym źródłem promieniowania, które znajduje się wewnątrz urządzenia. może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia.

W przypadku posiadania informacji na temat lokalizacji urządzenia należy niezwłocznie powiadomić najbliższą jednostkę Policji (numery alarmowe 112 i 997), Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (tel.: 987 lub 12 39 21 300) lub Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki (tel.: 22 19 430).