W styczniu "Rzeczpospolita" informowała, że PiS planuje zamknięcie niektórych stref Sejmu dla dziennikarzy. Czytaj więcej

Jedną z propozycji Kancelarii Sejmu jest ograniczenie dostępu dla dziennikarzy do przebywania w pomieszczeniach zajmowanych przez Straż Marszałkowską. Propozycję skrytykowali sami dziennikarze. Do marszałków Sejmu i Senatu trafił list podpisany przez ponad 50 dziennikarzy. Apelowali oni o rezygnację z planowanych ograniczeń.

Dziś głos w tej sprawie zabrali również redaktorzy naczelni największych krajowych mediów. Z inicjatywy Press Clubu powstał list, który podpisało 28 redaktorów naczelnych.

- Takie regulacje, oznaczałyby ograniczenie prawa dziennikarzy do wykonywania zawodu, a co za tym idzie - prawa opinii publicznej do informacji o pracach władzy ustawodawczej. Obecny model - otwarty dla prasy i obywateli parlament - stał się symbolem wolności słowa. Choć w ostatnim czasie podlegał modyfikacjom (np. ograniczenie obecności mediów w kuluarach) tym niemniej fundament, polegający na możliwie pełnym dostępie do posłów, nie tylko na galerii prasowej czy na konferencjach prasowych, pozostał nienaruszony. Propozycje idące w kierunku ograniczenia swobody pracy dziennikarzy, fotoreporterów i ekip technicznych budzą sprzeciw przede wszystkim ze względu na wynikające z tego ograniczenie prawa obywateli do informacji - napisano w liście.

"Jesteśmy świadomi, że przepisy regulujące obecność dziennikarzy w Sejmie można doskonalić. Oczekujemy jednak, że ewentualne zmiany będą wprowadzane wyłącznie po poważnych konsultacjach z przedstawicielami mediów. Sejm, który zamykałby się na media jednocześnie zamykałby się na obywateli" - czytamy dalej.

Apel poparli: Paweł Lisicki z „Do Rzeczy”, Krzysztof Jedlak z „Dziennika Gazety Prawnej”, Robert Feluś z „Faktu”, Krzysztof Wójcik z Forum Polskiej Agencji Fotografów, Tomasz Sakiewicz z „Gazety Polskiej” i „Gazety Polskiej Codziennie”, Jarosław Kurski z „Gazety Wyborczej”, Bartosz Węglarczyk z Grupy Onet, Tomasz Machała z Grupy Wirtualna Polska, Tomasz Sommer z „Najwyższego Czasu”, Tomasz Lis z „Newsweeka”, Tomasz Sygut z Nowa TV, Jerzy Baczyński z „Polityki”, Henryk Sobierajski z Polsat News, Paweł Fąfara z Polska Press, Jarosław Włodarczyk z Press Club Polska, Rafał Porzeziński z Programu I Polskiego Radia, Tomasz Siemieniec z „Pulsu Biznesu”, Beata Piekarska z Radia Eska, Jarosław Paszkowski z Radia ZET, Marek Balawajder z RMF FM, Bogusław Chrabota z „Rzeczpospolitej”, Sławomir Jastrzębowski z „Super Expressu”, Wiktor Bater z Superstacji, Tomasz Terlikowski z Telewizji Republika, Kamila Ceran z TOK FM, Adam Pieczyński z TVN, Piotr Mucharski z „Tygodnika Powszechnego” i Jacek Pochłopień z „Wprost”.