Sąd pierwszej instancji w listopadzie ubiegłego roku wydał wyrok 10 miesięcy bezwzględnego więzienia. Obrona domagała się uniewinnienia, oskarżyciel - 10 miesięcy więzienia w połączeniu z pracami społecznymi.

Po apelacji obrońców wysokość kary dla Piotra Rybaka została obniżona w kwietniu tego roku przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu - do trzech miesięcy.

Wykonanie tego wyroku zostało przez sąd zawieszone.

W przyszłym tygodniu sąd będzie rozpatrywał wniosek o zmianę kary na dozór elektroniczny skazanego.

Do spalenia kukły Żyda doszło w listopadzie 2015 roku na rynku we Wrocławiu  podczas demonstracji przeciwko imigrantom, zorganizowanej przez Obóz Narodowo-Radykalny.