Dokument przygotowali wspólnie nadawcy telewizyjni prowadzący działalność reklamową na rzecz kanałów własnych i reprezentowanych (Telewizja Polsat, Telewizja Polska, Telewizja TVN) oraz organizacje zrzeszające producentów suplementów diety (PASMI Związek Pracodawców „Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty", Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych POLFARMED, Krajowa Rada Suplementów i Odżywek, Polski Związek Producentów Przemysłu Farmaceutycznego PZPPF).

Samoregulacja jest efektem współpracy przedstawicieli rynku nadawców z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji. Jak informuje KRRiT, porozumienie przewiduje m.in., że reklama suplementów diety:

· nie może wprowadzać odbiorców w błąd poprzez wskazywanie na właściwości lecznicze lub jakiekolwiek zastosowanie lecznicze;

· nie może sugerować, że spożycie suplementu może zastępować zrównoważoną dietę;

· nie może odnosić się do nazw chorób, które w rzeczywistości nie istnieją;

· nie może być łączona w jednym spocie reklamowym z reklamą produktu leczniczego lub wyrobu medycznego;

· nie może przedstawiać wizerunku osób, które mogą być odebrane jako przedstawiciele zawodów medycznych, ani nie mogą pojawiać się w niej przedmioty oraz miejsca budzące skojarzenia z wykonywaniem zawodów medycznych, działalnością leczniczą lub rehabilitacyjną;

· nie może odnosić się do wyników badań bez wyraźnego wskazania źródła ich pochodzenia;

· musi zostać oznaczona informacją graficzną z tekstem: „Suplement diety. Zawiera składniki, które wspomagają funkcje organizmu poprzez uzupełnienie normalnej diety. Nie ma właściwości leczniczych.".

Dodatkowo, nadawcy telewizyjni nie będą nadawać reklam suplementów diety bezpośrednio przy audycjach dla dzieci.

Porozumienie zacznie obowiązywać od 1 grudnia 2019 roku i dotyczyć będzie wszystkich reklam suplementów diety emitowanych od 1 stycznia 2020 roku.