„My – Żydzi szczególnie doświadczeni przez II wojnę światową – jesteśmy i będziemy przeciwni wojnom, zawsze niosącym cierpienie, nieszczęście i śmierć ludzi. Nie możemy i nie chcemy być obojętni wobec grozy wojny i jej tragicznych skutków. Będziemy Was wspierać” - czytamy w liście.

„Każdy naród ma prawo do swojego kraju, samostanowienia, bezpiecznego życia. Nie poddawajcie się! Jesteśmy z Wami!” - dodali autorzy listu.

List podpisali m.in. Lesław Piszewski, przewodniczący zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie i Michael Schudrich, Naczelny Rabin Polski.