Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach, w którym mieści się Muzeum Narodowe w Kielcach, jest miejscem wyjątkowym. „Siedzibę tę wzniósł ku wygodzie swych następców biskupów krakowskich godzien wieczystej pamięci Jakub Zadzik z najwyższej łaski biskup krakowski i książę siewierski roku Chrystusowego 1642, pontyfikatu swego roku siódmego, który zmarł ku wielkiej żałości całego Królestwa". Dziś pałac jest wizytówką Kielc.

Zobacz galerię zdjęć

Ostatnie blisko cztery lata były dla Muzeum Narodowego w Kielcach dość niezwykłe. Jedni mówią o rewolucji, inni o ewolucji. Pałac Biskupów Krakowskich w roku 2011 odwiedziło ponad dwukrotnie więcej zwiedzających niż w roku poprzednim. Zwielokrotniły się wpływy do kasy ze sprzedanych biletów i wydawnictw. Niemal ośmiokrotnie wzrosła liczba wydarzeń edukacyjnych, w których muzeum widzi podstawę wychowania ludzi wrażliwych, otwartych na sztukę, a więc także swoją przyszłość jako instytucji.

Zakręt na kulturę

W tym samym czasie wsparcie realizacji wystaw i działań artystycznych ze strony sponsorów zwiększyło się siedmiokrotnie. Na muzeum spłynęła lawina nagród i wyróżnień. Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało mu tytuł Miejsca Odkrywania Talentów, Wędrowca Świętokrzyskiego przyznał Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, a wyróżnienie przypadło w Świętokrzyskiej Nagrodzie Jakości 2009. Polską Nagrodę Jakości muzeum odebrało już rok później. W tym samym roku muzeum było laureatem nagrody Znakomity Przywódca, a także zdobyło Złote Godło w konkursie Najwyższa Jakość Quality International.

Dyrektorowi Muzeum Narodowego w Kielcach Robertowi Kotowskiemu wystarczyły dwa lata – od stycznia 2009 roku – by z rąk ministra kultury odebrać odznakę honorową Zasłużonego dla Kultury Polskiej. I choć dyrektor nie uważa za właściwe nazywanie go rewolucjonistą, to właśnie od czasu, gdy objął stanowisko, placówka dostała nowe życie, nową jakość i wiele dowodów uznania. Okazało się, że nawet w przypadku muzeum, instytucji na wskroś konserwatywnej i z racji powierzonej jej roli odstającej od realiów świata nowych technologii i wolnorynkowych zasad, można osiągnąć sukces.

– Gdy obejmowałem stanowisko dyrektora, pytaniem nie było, jak archaiczna instytucja otaczająca opieką dziedzictwo kulturowe ma choćby przetrwać, konkurować, a może nawet zwyciężyć w obecnym świecie mającym do zaoferowania technologie, systemy, procesy, biznesplany, nowoczesne zarządzanie etc. – mówi Robert Kotowski. – Pytaniem było, jak ze wszystkiego, co jest znakiem dzisiejszych czasów i przeciwieństwem strzeżonej przez nas historii, uczynić sojusznika.

I to się udało. Mimo że nie brakowało przeciwników twierdzących, iż nie uchodzi bratać ochrony dziedzictwa kulturowego z bezkompromisową teraźniejszością, powiódł się i przyniósł wymierne korzyści plan nowego zarządzania. Zarządzania nowoczesnego, pod dyktando czasów, zasad rynku, technologii, planowania, realizacji zadań.

Muzeum Narodowe w Kielcach jest pierwszą w Polsce instytucją o randze narodowej, która wdrożyła system zarządzania jakością. Wprowadzenie nowoczesnych systemów informatycznych pozwoliło zminimalizować pracę nad dokumentacją w papierowej formie. Każde działanie muzeum odbywa się według nowoczesnych zasad zarządzania projektowego i za pomocą narzędzi informatycznych wspomagających komunikację, relacje z widzami, partnerami i klientami.

Muzeum stworzyło nową stronę internetową www.mnki.pl, rozbudowało i unowocześniło działania edukacyjne, wśród których są propozycje nawet dla trzylatków, dostosowało Pałac Biskupów Krakowskich do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także było pomysłodawcą współpracy ze wszystkimi kieleckimi muzeami, czego rezultatem jest powołanie Stałej Konferencji Dyrektorów Muzeów Kieleckich i corocznych obchodów Święta Muzealnika.

W tym roku, płynąc na fali popularności, muzeum postanowiło realizować ogólnopolską kampanię promocyjną pod hasłem „Zakręt na kulturę". Kielecka placówka jest obecna w prasie, radiu, telewizji, Internecie, na billboardach i autobusach. W Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi i Katowicach zagości specjalny multimedialny kontener, w którym będzie można odbyć wirtualną podróż po Pałacu. Odwiedzając zaś Kielce, grzechem będzie ominąć Pałac Biskupów Krakowskich.