Wątpliwości urzędników wzbudziły usługi świadczone przez sieci handlowe na rzecz dostawców jak m.in. marketing oraz logistyka, w zamian za różnego rodzaju tzw. opłaty około sprzedażowe. Robią to także m.in. sieci Carrefour i Auchan Polska. UOKiK podaje, że firmy wymagają od dostawców produktów rolno-spożywczych opłat za usługi polegające na transporcie produktów z magazynów centralnych sieci do ich poszczególnych sklepów. Urząd podkreśla, że system dystrybucji towarów jest jednak integralną częścią modelu biznesowego sieci handlowych, a koszty jego organizacji powinny ponosić one we własnym zakresie. Z tego względu pobieranie specjalnych opłat logistycznych może stanowić nieuzasadnione obciążenie dla kontrahentów. Ponadto, zakres usług marketingowych świadczonych przez obie spółki na rzecz dostawców, może być ustalany w niejasny sposób.

- Wszcząłem postępowania wyjaśniające, aby dokładnie sprawdzić, czy część opłat pobieranych od dostawców, w tym rolników, nie ma na celu nieuczciwego przerzucenia na nich kosztów działalności sieci handlowych - mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny. - Nieprecyzyjne określenie usług, które mają być świadczone przez sieci, może z kolei powodować, że dostawcy na etapie zawierania umowy mogą nie wiedzieć, jakie konkretnie działania powinny być realizowane przez sieci na ich rzecz - dodaje.

To kontynuacja działań dotyczących praktyk sieci handlowych związanych z pobieraniem opłat od dostawców. UOKiK kończy również badanie rynku, nie wyklucza nowych postępowań w sprawie praktyk kolejnych spółek. Za podobne praktyki Prezes UOKiK nałożył w listopadzie 2021 r. karę 76 mln zł na spółkę Eurocash.

Postępowania wyjaśniające toczą się w sprawie, a nie przeciwko przedsiębiorcom. Jeśli w ich trakcie okaże się, że sprawdzane praktyki mogą być nieuczciwym wykorzystywaniem przewagi kontraktowej, wówczas UOKiK może postawić zarzuty Carrefour i Auchan Polska. Właścicielom sieci handlowych może wówczas grozić kara w wysokości do 3 proc. rocznego obrotu.

Czytaj więcej

Sklepy internetowe mają skończyć z oszukańczymi promocjami