Amica podaje w komunikacie, że wypracowała 107,3 mln zł wyniku EBITDA (+22 proc. rdr), 74,9 mln zł zysku operacyjnego (+28 proc. rdr) i tyle samo zysku brutto (+33 proc. rdr), księgując 55,5 mln zł zysku netto (+41 proc.). W samym drugim kwartale br. skonsolidowane przychody wzrosły o 30 proc. rdr, do 773,0 mln zł, jednakże zysk operacyjny oraz rezultaty brutto i netto były niższe o 8-12 proc. rdr.

- Wyszliśmy wzmocnieni z trudnego i nieprzewidywalnego roku 2020, realizując dodatkowo w pierwszej połowie 2021 roku zauważalne wzrosty wyników. Od drugiego kwartału odczuwamy jednak po stronie kosztowej mocny wzrost cen stali, komponentów i frachtu morskiego - mówi Michał Rakowski, członek zarządu Grupy Amica. ds. finansowych i zasobów ludzkich.

- Sytuacja ta musi finalnie przełożyć się na ceny dla klientów, co wydaje się w skali całej Europy nieuniknionym procesem także w kolejnych kwartałach. Liczymy, że powszechna presja inflacyjna złagodzi potencjalnie negatywne efekty popytowe i konkurencyjne – dodaje.

W drugim kwartale widoczna była już jednak presja kosztów surowców, komponentów i transportu, a ogólnorynkowe podwyżki cen sprzętu AGD mogą wywrzeć dodatkowy wpływ na kształtowanie popytu w kolejnych kwartałach.