- Wojna z wirusem nie skończyła się jeszcze, ale państwo polskie może obiecać jedno - na pewno nie pozostawimy przedsiębiorców i pracowników samym sobie. Będziemy robić wszystko dla ratowania miejsc pracy i potencjału gospodarczego polskich przedsiębiorców – podkreślał premier Mateusz Morawiecki na wtorkowej konferencji prasowej.

Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju ma być kolejnym instrumentem wsparcia dla branż najbardziej dotkniętych obecnymi restrykcjami, w tym gastronomii, turystyki, kultury czy rozrywki. W sumie takich branż ma być około 40.

Jak mówi premier Morawiecki podczas konferencji prasowej, wartość tej pomocy to ok. 35-40 mld zł, z czego 3 mld zł przeznaczonych zostanie dla mikrofirm, 5 mld zł – dla małych firm, oraz 25-27 – mld zł dla dużych firm. 

Jak wynika z prezentacji przedstawionych podczas konferencji, w sumie dla mikro, małych i średnich firm z nowej Tarczy Finansowej 2.0 przeznaczonych zostanie 10 mld zł. Ma to być pomoc szybko dostępna, ale na pomoc musi zgodzić się Komisja Europejska, a wnioski będzie można składać od stycznia-lutego 2021. Będą to subwencje uzależnione od spadku obrotów i w całości bezzwrotne od warunkiem spełniania określonych warunków - utrzymania firmy, zatrudniania oraz faktycznych strat.

Dla mikrofirm, zatrudniających do 9 osób (obroty w 2019 r. do 2 mln euro), przeznaczonych ma być 3 mld zł. Wysokość subwencji będzie zależna od liczby pracowników i spadku obrotów. Pomoc popłynie do podmiotów z wybranych 40 branż, które zanotowały spadek obrotów w 2020 r. o minimum 30 proc. Będą to środki bezzwrotne pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienie w ciągu 12 miesięcy.


Dla małych i średnich przedsiębiorstw, zatrudniających do 240 pracowników (obroty do 50 mln euro, a suma bilansowa do 43 mln euro w 2019), zarezerwowano 7 mld zł. Subwencje dla jednego podmiotu to maksymalnie 3,5 mln zł. Wysokość subwencji ma być uzależniona od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto, ma ona trafić do podmiotów z 40 branż, które odnotowały spadek obrotów o min. 30 proc. w związku z Covid-19. Środki są bezzwrotne pod warunkiem prowadzenia działalności oraz rozliczenia subwencji na zasadzie finansowania 70 proc. straty brutto.


Bartosz Marczuk, wiceprezes PFR wyjaśniał na Twitterze, że w ramach Tarczy Finansowej 2.0 PFR uruchomi nowy nabór dla firm (ok. 10 mld zł), przewidywane są też pełne umorzenia z tarczy 1.0 (ok. 7 mld zł) oraz zmiany w Tarczy dla Dużych (ok. 10 mld zł).

Premier Morawiecki podkreślił, że dla 32 branż dotkniętych restrykcjach, dostępna będzie też tzw. tarcza branżowa (pracuje obecnie nad nią Senat). Tu podstawowe narzędzia to zwolnienie z ZUS na każdego zatrudnionego pracownika za listopad, świadczenie postojowe w wysokości 2 tys. zł na miesiąc, jednorazowa dotacja w wysokości 5 tys. zł i dopłaty do wynagrodzeń pracowników.

Lista 38 branż, które mają mieć możliwość korzystania z tarczy 2.0 według kodów PKD: 

47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach targowiskach
47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
74.20.Z Działalność fotograficzna
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
79.11.A Działalność agentów turystycznych
79.11.B Działalność pośredników turystycznych
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.D Działalność paramedyczna
90.01 Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
91.02.Z Działalność muzeów
93.11.Z Działalność obiektów sportowych
93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych
93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.