Prezydent Rosji przekazał Dumie (niższa izba rosyjskiego parlamentu) ustawę zakazującą pracownikom państwowym i samorządowym posiadania drugiego obywatelstwa. Dokument został opublikowany w elektronicznej bazie danych izby niższej parlamentu.

„Celem projektu ustawy jest doprecyzowanie przepisów niektórych aktów ustawodawczych Federacji Rosyjskiej, które przewidują ograniczenia w zajmowaniu stanowisk państwowych i samorządowych (…) i innych w związku z istnieniem obywatelstwa państwa obcego lub zezwolenia na pobyt lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do stałego pobytu obywatela Federacji Rosyjskiej na terytorium państwa obcego ”- czytamy w uzasadnieniu do dokumentu.

Zgodnie z prezydencką inicjatywą, urzędnicy państwowi będą zobowiązani do zgłaszania utraty obywatelstwa rosyjskiego i uzyskania kolejnego dokumentu potwierdzającego prawo do pobytu za granicą.

Przepisy zakazujące drugiego obywatelstwa będą miały zastosowanie do funkcjonariuszy bezpieczeństwa państwa, organów celnych, wojskowych, Strażników Narodowych, ministerstwa sytuacji nadzwyczajnych, Federalnej Służby Penitencjarnej (Więziennej), parlamentarzystów, gubernatorów i innych szefów jednostek terytorialnych, prezesa banku centralnego, pracowników ministerstwa spraw wewnętrznych i komisji śledczej.

Zgodnie z projektem pracownicy organów państwowych lub samorządu terytorialnego będą zobowiązani do poinformowania pracodawcy, że nie posiadają obywatelstwa rosyjskiego, posiadają obywatelstwo lub obywatelstwo zagraniczne lub pozwolenie na pobyt.

W uzasadnieniu zauważono, że mówimy o stanowiskach, do obsadzenia których wymagane jest uzyskanie dostępu do tajemnic państwowych, chyba że ustawy federalne lub umowy międzynarodowe Federacji Rosyjskiej stanowią inaczej.

Podwójne obywatelstwo to wieloletni sposób Rosjan na wyprowadzanie pieniędzy z kraju, na bezpieczne inwestycje za granicą i omijanie zachodnich restrykcji. Podwójne obywatelstwo (najczęściej jednego z państw Unii, lub Wielka Brytania) ma wielu najważniejszych miliarderów, prezesów i wysokich urzędników. Teraz będą musieli wybrać

Zgodnie z prezydencką ustawą pracownik będzie musiał poinformować na piśmie o utracie obywatelstwa rosyjskiego. W takim przypadku umowa o pracę z nim zostanie rozwiązana.