Według Władimira Czystiuchina, pierwszego zastępcy prezesa Banku Rosji kwota zagranicznych papierów wartościowych rosyjskich rezydentów zablokowanych przez Unię Europejską w Krajowym Depozycie Rozliczeniowym (NSD) wynosi około 6 bilionów rubli (130 mld zł). NSD została objęta sankcjami UE 3 czerwca.

„Jeśli mówimy o tych zagranicznych papierach wartościowych będących własnością rezydentów, to NSD ma równowartość około 6 bilionów rubli, które są dziś blokowane” – powiedział Chistyukhin podczas Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Petersburgu (SPIEF). Dodał, że bank centralny uważa za prawdopodobne, że sankcje zostaną nałożone również na Krajowe Centrum Rozliczeniowe (NCC).

Wcześniejsze europejskie sankcje przeciwko NSD odcięły rosyjskich inwestorów od zagranicznych papierów wartościowych umieszczonych na Moskiewskiej Giełdzie. NSD oceniła obecną sytuację jako stan wyjątkowy.

Przed wprowadzeniem sankcji, rosyjscy inwestorzy - tak osoby prywatne jak i prawne, mieli dostęp do ponad 1650 papierów wartościowych międzynarodowych, głównie amerykańskich firm. Ulokowali w nich blisko 30 mld dolarów. Teraz nie mają do nich dostępu.