Strony zdecydowały nie podawać wartości transakcji, która ma zostać sfinalizowana w czwartym kwartale 2022 r. W komunikacie czytamy, że Da Grasso to jedna z wiodących sieci franczyzowych pizzerii w Polsce, że 193 lokalami w całym kraju.

Sprzedaż konsumencka sieci franczyzowych lokali w 2021 r. wyniosła 53 mln euro, zaś przychody spółki Da Grasso to 13,6 mln euro. Znormalizowana EBITDA wyniosła 2,5 mln euro w 2021 r. Da Grasso powstało w 1996 r., ma siedzibę w Łodzi i zatrudnia 51 pracowników.

Czytaj więcej

Sfinks nie kupi Da Grasso

- To dobrze zarządzana firma, która zbudowała pozycję na rosnącym polskim rynku pizzy. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy współpracować z założycielem i dyrektorem generalnym firmy, aby kontynuować rozwój koncepcji i rozszerzać sieć - mówi Thomas Ljungqvist, wiceprezes wykonawczy i pełniący obowiązki dyrektora generalnego Orkla Consumer & Financial Investments. - Dzięki bliższej współpracy z naszych istniejących platform pizzy, jesteśmy przekonani, że zbudujemy silniejsze firmy na drodze do stania się jedną z wiodących firm franczyzowych pizzy w Europie – dodał.

Orkla stała się głównym pretendentem na europejskim rynku pizzy dzięki serii transakcji od 2018 roku. Dzięki inwestycji w Da Grasso sieć Orkli będzie się składać z 860 pizzerii franczyzowych w Finlandii, krajach Beneluksu, Niemczech i Polsce. Portfolio będzie składać się z wiodących marek Kotipizza, New York Pizza i Da Grasso.

Właścicielem Da Grasso jest Karolina Rozwandowicz (95 proc.) oraz prezes Magdalena Piróg (z 5 proc.). Obie będą kontynuować działalność jako akcjonariusze w partnerstwie z Orklą. Po transakcji Orkla będzie właścicielem 74 proc. udziałów w spółce, a akcjonariusze mniejszościowi będą posiadali pozostałe udziały.

Orkla teraz skupia się na rynkach konsumenckich, gastronomicznych i piekarniczych w krajach skandynawskich, bałtyckich oraz wybranych rynkach Europy Środkowej i Indii. Firma jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Oslo. W 2021 r. Grupa osiągnęła obroty w wysokości 50,4 miliarda koron norweskich (ok 23,6 mld zł) i zatrudnia około 21,5 tys. pracowników.