Dziś (8 grudnia 2014). podpisała go Corina Creţu unijna komisarz ds. rozwoju regionalnego. O tym, że będzie to najprawdopodobniej pierwszy krajowy program operacyjny na lata 2014-2020 zatwierdzony przez Komisję „Rzeczpospolita" informowała już we wrześniu br.

Na „Polskę cyfrową" Unia Europejska wyłoży prawie 2,2 mld euro (ok. 9,1 mld zł). Będą to przede wszystkim pieniądze na zapewnienie powszechnego dostępu do szybkiego Internetu (1 mld euro) i wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

Niewiele mniej (949,6 mln euro) zaplanowano na dalszą budowę e-administracji, w tym wysoką dostępność i jakość e-usług publicznych, cyfryzację procesów back-office w administracji rządowej oraz cyfrową dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego. 145 mln euro przeznaczono też na podnoszenie cyfrowych kompetencji społeczeństwa. Chodzi o działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej, projekt e–Pionier czyli wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych oraz kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych.

W wyniku realizacji programu prawie cały obszar kraju ma być pokryty sieciami szerokopasmowymi umożliwiającymi dostęp do szybkiego Internetu. Znacząco ma się też zwiększyć liczba spraw administracyjnych możliwych do załatwienia on-line, a działania szkoleniowe i promocyjne mają zwiększyć odsetek osób korzystających na co dzień z Internetu i technologii cyfrowych.

- Do 2020 r. każdy mieszkaniec Polski będzie mieć dostęp do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s oraz do nowoczesnych e?usług i otwartych informacji publicznych. Taki będzie efekt przyjętego dziś przez Komisję Europejską programu „Polska cyfrowa" – zapowiada Maria Wasiak, minister infrastruktury i rozwoju.

Co ciekawe, program „Polska cyfrowa" jest zupełną nowością, bo nie ma swego poprzednika z okresu 2007-2013, w którym pieniądze na inwestycje w cyfryzację dostępne były w dwóch częściach „Innowacyjnej gospodarki" i w innych programach np. w programie „Rozwój Polski wschodniej" ora programach regionalnych. - Działania wcześniej rozproszone pomiędzy różnymi programami oraz różne poziomy wdrażania, w szczególności w zakresie budowy sieci szerokopasmowych, zostaną teraz skupione w jednym miejscu  – podkreśla Wasiak.

Odbiorcami pieniędzy z „Polski cyfrowej" będą przede wszystkim firmy telekomunikacyjne, administracja publiczna, jednostki naukowe, organizacje pozarządowe, państwowe organizacje kultury, przedsiębiorstwa oraz samorządy. Jak podał w komunikacie resort infrastruktury i rozwoju w najbliższym czasie powołany zostanie komitet monitorujący program. W pierwszej kolejności zatwierdzi on kryteria wyboru projektów związane z e-usługami. Chodzi o przedsięwzięcia dotyczące systemów informatycznych, które dostarczają usługi dla przedsiębiorców i obywateli.

– Projekty dedykowane przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, mogą ruszyć w drugim kwartale 2015 r. – informuje minister Wasiak. Od zatwierdzenia programu przez KE potrzeba jeszcze kilku miesięcy na przygotowanie rozporządzeń dotyczących udzielania pomocy publicznej w zakresie dostarczania szybkiego Internetu.