Rozpoczął się pierwszy konkurs organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Z nowej europejskiej pomocy skorzystają mikro, mali i średni przedsiębiorcy wchodzący w skład ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych (klastrów). Chodzi o grupy składające się z minimum pięciu współpracujących ze sobą firm z pokrewnych branż. Klaster musi obejmować swym zasięgiem minimum dwa województwa, w tym co najmniej jedno z Polski wschodniej: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.