Zielona przyszłość tematem panelu na forum w Karpaczu

Rozmawiając o zielonej przyszłości, nie możemy pominąć Europejskiego Zielonego Ładu.

Publikacja: 29.08.2023 09:00

Dbanie o środowisko jest dziś niezwykle ważną kwestią, natomiast wydarzenia geopolityczne w regionie i na świecie nasuwają pytanie, czy UE będzie w stanie dotrzymać założeń tego ambitnego projektu przy niesprzyjającej sytuacji gospodarczej? Twarda realizacja takich koncepcji wymaga dużo poświęceń. Pytanie brzmi: czy wszystkie państwa są gotowe ponieść wysokie koszty z tym związane oraz czy decydenci zaryzykują możliwość niezadowolenia w przypadku pogarszającego się poziomu życia obywateli. Jeżeli założymy, że UE wywiąże się z zobowiązań wynikających z Zielonego Ładu, ważne będzie, jakimi środkami nacisku dysponuje UE, żeby zmusić państwa pozaeuropejskie, by też dbały one o wspólną planetę. Czy możemy pozwolić sobie na to, by nie było nas stać na rozwój energetyki opartej na odnawialnych źródłach?

Wydaje się, że zielona przyszłość, a przy tym niezbędna ilość zmian w życiu gospodarczymi i społecznym, koniecznych dla jej realizacji, są rozumiane na wiele różnych sposobów, zarówno w skali świata, jak i wewnątrz UE. Zupełnie inna optyka zagrożeń klimatycznych panuje w krajach i społeczeństwach Azji, Ameryki Południowej czy Afryki, a diametralnie inaczej postrzega się je w Europie. Dodatkowo w UE państwa o niższym PKB nie będą spieszyły się z wprowadzaniem kosztownych zmian dostosowawczych i będzie się tak działo mimo nacisków ze strony bogatszych państw członkowskich. Osiągnięcie założeń tzw. zielonej przyszłości będzie prawdziwym wyzwaniem.

Panel „Czy może nie być nas stać na zieloną przyszłość?”, organizowany w czasie XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu, będzie okazją do skonfrontowania różnych punktów widzenia na kluczowe wyzwanie – jak skutecznie powstrzymać zmiany klimatyczne. Paneliści będą się zastanawiać, czy decyzje podjęte przez międzynarodowe gremia będą wystarczającą zachętą dla społeczeństw całego świata do poniesienia kosztów zielonej transformacji.

Zaproszenie do udziału w panelu przyjęli goście reprezentujący zarówno świat polityki, nauki i biznesu z różnych części świata: Gudlaugur Thór Thórdarson, minister środowiska, energii i klimatu Islandii; Markus Becker, GE Vernova; Katarína Hazuchová, analityk ds. ochrony środowiska; Guillaume Rose, Rada Gospodarcza Monako; Robert Rudich, Ambasada USA w Warszawie.

XXXII Forum Ekonomiczne w Karpaczu 5-7 września 2023 r.
www.forum-ekonomiczne.pl

Dbanie o środowisko jest dziś niezwykle ważną kwestią, natomiast wydarzenia geopolityczne w regionie i na świecie nasuwają pytanie, czy UE będzie w stanie dotrzymać założeń tego ambitnego projektu przy niesprzyjającej sytuacji gospodarczej? Twarda realizacja takich koncepcji wymaga dużo poświęceń. Pytanie brzmi: czy wszystkie państwa są gotowe ponieść wysokie koszty z tym związane oraz czy decydenci zaryzykują możliwość niezadowolenia w przypadku pogarszającego się poziomu życia obywateli. Jeżeli założymy, że UE wywiąże się z zobowiązań wynikających z Zielonego Ładu, ważne będzie, jakimi środkami nacisku dysponuje UE, żeby zmusić państwa pozaeuropejskie, by też dbały one o wspólną planetę. Czy możemy pozwolić sobie na to, by nie było nas stać na rozwój energetyki opartej na odnawialnych źródłach?

Materiał partnera
Smart city to również elektromobilność
ROZMOWA
Ponichtera: Innowacje w centrach danych dla zrównoważonego rozwoju
Interview
Ponichtera: Innovation in data centres for sustainable development
Studio „Rzeczpospolitej”
Białkowski: Zdrowa Firma to wsparcie dla pracodawców w pozyskaniu i utrzymaniu najlepszych pracowników
Materiał Promocyjny
Jakie są główne zalety systemów do zarządzania zasobami ludzkimi?
ROZMOWA
Jamiołkowski: Szczególny moment transformacji branży tytoniowej
Interview
Jamiołkowski: A special moment of transformation for the tobacco industry