Ogłoszenie wyników 6. edycji Rankingu Polskich Firm Za Granicą Uczestnicy:

1. Jadwiga Emilewicz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

2. Maciej Formanowicz - Prezes Zarządu, Fabryk Mebli Forte S.A.

3. Jonathan Knott - Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce

4. Jacek Chwedoruk – Prezes Zarządu, Rothschild Polska Sp. z o.o.

5. Marek Czerski – Prezes Zarządu KUKE

6. Paweł Borys - Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju

7. Stefan Świątkowski - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych KGHM

Moderator: z-ca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej: Paweł Jabłoński