Jak zapewnić zrównoważenie i elastyczność systemu ochrony zdrowia, dbając o efektywne zarządzanie, najwyższą jakość opieki nad pacjentem oraz zminimalizowanie śladu ekologicznego chorób.

Moderator: redaktor Marcin Piasecki, dziennik „Rzeczpospolita” 

Uczestnicy:

Sławomir Gadomski, podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia

Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta

Prof. Andrzej Matyja, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. UMW, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej, Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej

dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Uczelnia Łazarskiego

Prof. Iwona Kowalska-Bobko, Uniwersytet Jagielloński

Podczas panelu, w gronie wybitnych ekspertów, wspólnie pochylimy się nad potrzebą wypracowania długofalowych rozwiązań, wzmacniających system ochrony zdrowia, szczególnie istotnych w kontekście bezprecedensowych wyzwań, wynikających z pandemii COVID-19.

Tematyka panelu nawiązuje do dyskusji eksperckiej, rozpoczętej przez Partnerstwo na rzecz Zrównoważenia i Elastyczności Systemów Ochrony Zdrowia – inicjatywy Światowego Forum Ekonomicznego, London School of Economics oraz AstraZeneca, zachęcającej do działania na rzecz zapewnienia długoterminowej poprawy zdrowia na świecie. Polska jako jeden z 8 krajów dołączyła do pilotażowego etapu projektu, z sukcesem wypracowując szereg wartościowych rekomendacji. Nasz rodzimy zespół badawczy pod kierownictwem prof. Iwony Kowalskiej-Bobko (Uniwersytet Jagielloński) oraz dr Małgorzaty Gałązki-Sobotki (Uczelnia Łazarskiego) opracował raport zawierający pakiet rekomendacji, których wdrożenie pozwoliłoby na wzmocnienie zrównoważenia i odporności systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Poza kwestią rekomendacji, wspólnie z ekspertami pochylimy się również nad problematyką oddziaływania sektora ochrony zdrowia na zmiany klimatyczne, dyskutując o kierunkach niezbędnych działań, których celem jest zminimalizowanie śladu ekologicznego wytwarzanego przez cały sektor zdrowotny.

Mając na uwadze interdyscyplinarny charakter poruszanych podczas panelu zagadnień, bardzo zależy nam na pokazaniu zróżnicowanych perspektyw, prezentowanych przez kluczowych interesariuszy systemu. Wierzymy, że takie podejście pozwoli nam nakreślić możliwie holistyczny obraz pożądanych zmian.