W ostatnich latach obszar Puszczy Białowieskiej został dotknięty plagą kornika drukarza – szkodnika, który zagraża wielu cennym siedliskom przyrodniczym Puszczy.

Opracowany przez ministra środowiska „Program dla Puszczy Białowieskiej" zakłada czynną ochronę siedlisk mającą na celu zachowanie bogactwa przyrodniczego Puszczy, przy jednoczesnym uwzględnieniu oczekiwań okolicznych mieszkańców oraz potrzeb społecznych. W debacie moderowanej przez Anetę Wieczerzak z „Rzeczpospolitej" będą uczestniczyć m.in: prof. Jan Szyszko, minister środowiska, dr Konrad Tomaszewski, dyrektor generalny Lasów Państwowych, i dr hab. inż. Stanisław Małek z Rady Naukowej Leśnictwa przy Prezesie Rady Ministrów. —d.e.