Czasami samorząd zapłaci VAT od dofinansowania z UE na inwestycję OZE - wyrok NSA

Jeżeli dotacja pozyskana przez gminę na inwestycję w odnawialne źródła energii jest w sposób zindywidualizowany i policzalny związana z ceną danego świadczenia, to podlega opodatkowaniu.

Publikacja: 31.12.2019 07:34

Czasami samorząd zapłaci VAT od dofinansowania z UE na inwestycję OZE - wyrok NSA

Foto: Adobe Stock

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną jednej z gmin, która spierała się z fiskusem o opodatkowanie dotacji z Unii na inwestycje w odnawialne źródła energii.

W sprawie chodziło o unijne dofinansowanie pozyskane na zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę w budynkach stanowiących własność mieszkańców. We wniosku o interpretację gmina wyjaśniła, że inwestycja jest prowadzona na podstawie kontraktu na roboty z wyłonionymi wykonawcami. Faktury wystawiane są każdorazowo na nią.

Czytaj też: Samorządy korzystające z unijnych dotacji mają kłopoty z VAT

Ponadto gmina podpisała z mieszkańcami umowy, na podstawie których mieli partycypować w kosztach realizacji projektu. Z wniosku wynikało, że w zamian za wpłaty w okresie trwania umów mieszkańcy mieli mieć możliwość korzystania z instalacji, zaś po upływie okresu tych umów gmina miała sprzedać na ich rzecz za odrębnym wynagrodzeniem wyposażenie i urządzenia.

Gmina chciała się przede wszystkim upewnić, czy podstawę opodatkowania w przypadku świadczenia na rzecz mieszkańców stanowi wyłącznie otrzymywane od nich wynagrodzenie pomniejszone o kwotę podatku należnego.

Fiskus przypomniał, że kryterium uznania dotacji za stanowiącą podstawę opodatkowania jest stwierdzenie, czy dokonywana jest w celu sfinansowania konkretnej czynności podlegającej VAT. W spornym przypadku zaś uznał, że podstawą opodatkowania z tytułu świadczonych przez gminę usług będzie nie tylko wpłata mieszkańca, ale także środki otrzymane na realizację instalacji.

Gmina zaskarżyła interpretację, ale Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił jej skargę. W jego ocenie istotne jest m.in. to, że dotacja już w momencie jej przyznania przeznaczona była na sfinansowanie określonych (konkretnych) usług na rzecz mieszkańców. A także, że gdy skarżąca usług tych nie wykona, to nie otrzyma środków z dotacji. WSA zgodził się, że w spornej sprawie uzyskana przez gminę dotacja ma bezpośredni wpływ na cenę.

Tak samo uznał Naczelny Sąd Administracyjny. Do podstawy opodatkowania zaliczane są tylko dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które są bezpośrednio przeznaczone na dofinansowanie konkretnego towaru czy też konkretnego rodzaju usługi. Nie zgodził się z samorządowcami, że w spornym przypadku można mówić o dwóch czynnościach, tj. usłudze zakupu i montażu oraz termomodernizacji.

Jak podkreśliła sędzia sprawozdawca Ewa Rojek, to jedna usługa. A skoro tak, to rację ma fiskus, że dotacja jest przeznaczona na jej realizację. Zakup i montaż był w cenie płaconej przez mieszkańca, czyli był bezpośrednio związany z usługą. Wynagrodzenie było zaś kalkulowane w oparciu o dotację.

Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: I FSK 1010/19

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną jednej z gmin, która spierała się z fiskusem o opodatkowanie dotacji z Unii na inwestycje w odnawialne źródła energii.

W sprawie chodziło o unijne dofinansowanie pozyskane na zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę w budynkach stanowiących własność mieszkańców. We wniosku o interpretację gmina wyjaśniła, że inwestycja jest prowadzona na podstawie kontraktu na roboty z wyłonionymi wykonawcami. Faktury wystawiane są każdorazowo na nią.

Pozostało 81% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Zdrowie
Ziobro na odchodne złożył wniosek do TK. Ma duże znaczenie dla lekarzy
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości