W najnowszych stanowiskach dotyczących sytuacji budżetowej oraz wynagrodzeń w samorządach terytorialnych Związek Powiatów Polskich zwraca się do rządu o zmianę zasad finansowania działalności jednostek samorządowych. Związkowcy podkreślają, że do ich efektywnego działania niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu dochodów własnych.

W 2020 r. sytuacja finansowa jest szczególnie trudna ze względu na pandemię i związane z nią nieplanowane wydatki. Koronawirus nie jest jednak jedyną przyczyną kiepskiej sytuacji finansowej. Przedstawiciele organizacji zarzucają władzom długotrwałą opieszałość w przyznawaniu powiatom jakichkolwiek podatków lokalnych. Na niekorzyść działają też kolejne zmiany systemu podatkowego. Zastępca dyrektora biura ZPP Grzegorz Kubalski jako przykład takiej zmiany podaje projekt nowelizacji ustawy podatkowej, która może doprowadzić samorządy do utraty 1,4 mld zł rocznie.

Czytaj także:

Koronawirus: jakie wsparcie dla samorządów

– Zwykle, gdy wprowadzano ulgi podatkowe, odbijały się one na sytuacji finansowej obu części sektora finansów publicznych. Proponowane w obecnym kształcie przepisy zmusiłyby samorządy nie tylko do pokrycia całości ulgi podatkowej dla obywateli, ale też do zasilenia budżetu centralnego własnym kosztem – wyjaśnia Grzegorz Kubalski. – Nie mamy do czynienia ze zdjęciem z samorządów części zadań i w efekcie uzasadnionym obniżeniem dochodów, ale z bezpodstawnym przesunięciem pieniędzy – dodaje.

Samorządowcy z ZPP poruszyli temat podejmowania populistycznych decyzji, których efektem są niższe opłaty za świadczenie usług administracyjnych – chodzi np. o obniżenie dochodów za czynności w wydziałach komunikacji.

Jednocześnie rosną oczekiwania obywateli wobec funkcjonowania administracji publicznej i prawne standardy wykonywania tych usług, co wiąże się ze wzrostem kosztów pracy – wszystko to wymaga zwiększenia nakładów na wynagrodzenia dla pracowników. ZPP wskazuje też na spadek wynagrodzeń samorządowców w latach 2010–2020, podczas gdy minimalne miesięczne pensje w innych sektorach wzrosły o 97 proc. z poziomu 1317 zł do 2600 zł.

Problemem jest też limit wynagrodzeń dla zarządzających samorządowców, który w 2018 r. został obniżony o 20 proc.