Bank centralny zakończył projekt pilotażowy, w którym sprawdził emisję i obrót e-hrywną.

„Dziś nie możemy podać konkretnego terminu wprowadzenia cyfrowego pieniądza. Jak tylko podejmiemy decyzję, że jesteśmy gotowi do wykorzystania tego instrumentu, to technologia jest już gotowa” - mówił Jakow Smolij prezes NBU dla agencji Unian.

W czasie pilotażu zostały wypuszczone do obiegu elektroniczne hrywny o równowartości 5 tysięcy hrywien.

- Teraz analizujemy, na ile e-hrywna jest nam potrzebna; kim jest końcowy konsument; jakie są pożytki z tym związane i jakie ryzyka. A jeżeli podejmiemy decyzję o emisji, to w jakiej wysokości. Sprawdzamy jak to wpłynie na politykę monetarną i czy nie naruszy stabilności makro finansowej - wyliczył prezes NBU.

W 2017 r. bank centralny rozpoczął projekt e-hrywny na bazie technologii blockchain. Cyfrowa waluta ma zrewolucjonizować handel detaliczny. Zminimalizuje koszty transakcji przelewu pieniędzy od jednego uczestnika rynku pieniężnego Ukrainy do drugiego. Operacje odbywają się z błyskawiczną prędkością.

Wprowadzenie e-hrywny jest możliwe według jednego z dwóch schematów: centralizowanego, w którym NBU występuje jako jedyny emiter wirtualnego pieniądza; lub poprzez decentralizacje czyli kiedy możliwość emisji e-hrywien będą miały banki komercyjne i inne instytucje finansowe pod nadzorem banku centralnego.

Bank centralny policzył, że obecnie najpopularniejszym na Ukrainie sposobem zapłaty w handlu detalicznym jest karta bankowa (ponad 50 proc. transakcji).