Zastosowano jednak dosyć nietypowe rozwiązanie - obowiązują dwa nabory: oddzielnie dla dużych firm i oddzielnie dla tych z sektora MSP. W każdym z nich pula do podziału to 280,2 mln zł na badawczą część projektu.

Dwa budżetu w ramach dotacji jednego typu to efekt problemów z utrzymaniem tzw. parytetu podziału w ramach programu Innowacyjna Gospodarka. Zgodnie z ustaleniami z Komisją Europejska, do małych i średnich firm musi trafić co najmniej 65 proc. unijnych pieniędzy, a do tych dużych - maksimum 35 proc. Dotychczas Ministerstwo Rozwoju Regionalnego sprawdzało przestrzeganie parytetu dopiero po zakończeniu konkursu, co doprowadziło do jego naruszenia i wykluczenie największych przedsiębiorców z dostępu do niektórych typów dotacji. Oddzielne konkursy skierowane do firm ze względu na ich wielkość zapewne pozwolą uniknąć takiej sytuacji.

Mikro-, małe i średnie podmioty mogą składać wnioski o granty na prace badawczo-wdrożeniowe od 2 do 30 listopada, a duże - od 16 listopada do 14 grudnia. W obu przypadkach terminy zamknięcie mogą zostać przesunięte, jeśli wartość złożonych aplikacji przekroczy 120 proc. puli do podziału.