Instytut Paliw i Energii Odnawialnej ogłosił właśnie konkurs na unijne dofinansowanie z programu Infrastruktura i Środowisko (działanie 9.5.).

Na wsparcie mogą liczyć projekty, których wartość wynosi minimum 20 mln zł. Maksymalna kwota dotacji to 30 mln zł, ale jest ona ograniczona zgodnie z zasadami przyznawania pomocy publicznej. Znaczenie ma tutaj np. wielkość przedsiębiorstwa i lokalizacja inwestycji.

IPiEO będzie przyjmować wnioski od 17 do 30 grudnia 2009 roku. Jeszcze w tym roku ma także ruszyć konkurs na inne inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii, np. fermy wiatrowe. Na zbudowanie takiej fermy (działanie 9.4. POIS) będzie można zdobyć maksymalnie 40 mln zł (inwestycja musi być warta przynajmniej 20 mln zł). Na dotację mogą także liczyć producenci urządzeń wykorzystywanych do produkcji ekologicznej energii (działanie 10.3. POIS). Tutaj maksymalna pomoc sięga 30 mln zł.

Warto pamiętać, że aby dostać dotację należy wstrzymać się z rozpoczęciem projektu do czasu złożenia wniosku o grant. Za podział tych dotacji odpowiada IPiEO.