Urszula Mirończuk

Fundusze unijne powinny być pod jeszcze większą kontrolą

Rozmowa: Jacek Uczkiewicz, przedstawiciel Polski w Europejskim Trybunale Obrachunkowym

Dwa miliardy złotych dla firm

Wartość wsparcia dostępnego w 2010 roku w regionach, przekroczy 5 mld zł

Dotacja z Brukseli pomaga na rynku

Firmy, które zdobyły unijny grant, radzą sobie lepiej niż przedsiębiorstwa, które nie otrzymały wsparcia

Unia pożyczy firmom na inwestycje

Mali i średni przedsiębiorcy, którzy nie dostali kredytu w banku, będą mogli wziąć pożyczkę wspartą pieniędzmi z Brukseli. W większości regionów program ruszy w I kwartale 2010 roku. Plany może pokrzyżować zła sytuacja budżetu

Unijny miliard euro odblokowany

Komisja Europejska zdecydowała o zatwierdzeniu regulacji dotyczących wykorzystania funduszy unijnych na projekty rewitalizacyjne

Możemy stracić miliardową dotację na drogę ekspresową

ETS może ukarać Polskę za naruszenie prawa środowiskowego podczas budowy drogi S3, która przechodzi przez obszary Natura 2000

Ruszają dotacje na inwestycje energetyczne

225 mln zł to kwota, o którą mogą walczyć przedsiębiorcy na inwestycje pozwalające wytwarzać biopaliwa ze źródeł odnawialnych

Znikające pieniądze z funduszy

Przedsiębiorcy nie dostają obiecanych pieniędzy z Unii Europejskiej. Rząd zapewnia, że maksymalne wykorzystanie funduszy jest jego priorytetem, a tymczasem wypłaty środków na zatwierdzone już wnioski są przesuwane nawet o 3 – 4 miesiące.

Agencja naruszyła prawo przetargowe?

- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ujawniła innym oferentom część naszej oferty, zastrzeżonej klauzulą poufności i stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa - mówi Maciej Bartmiński z firmy Market Side

Samorządy dobrze wydają pieniądze z UE

Samorządy radzą sobie w wydawaniem unijnych pieniędzy na infrastrukturę. Kończy się pierwszy rok, w którym samorządy naprawdę mogły wydawać unijne pieniądze. Z ok 28 mld zł na infrastrukturę i środowisko podzieliły już ok. 8,8 mld zł