Wśród nich są: prezes Europejskiego Banku Centralnego, Jean-Claude Trichet, przedstawiciele narodowych banków Szwajcarii, Anglii, Włoch, Izraela, Kanady, Chin i Japonii, profesorowie ekonomii i prezesi międzynarodowych firm.

- Prof. Balcerowicz jest jedynym członkiem grupy G30 z krajów Europy Środkowo-Wschodniej - poinformował FOR.

Członkowie G30 dwa razy w roku dyskutują o najważniejszych sprawach międzynarodowej gospodarki i finansów. Poprzez analizy i rekomendacje wpływają na decyzje instytucji finansowych. W Bernie omawiają wyzwania dla krajów wychodzących z kryzysu gospodarczego, związane ze wzrostem gospodarczym, polityką fiskalną i monetarną