Rośnie unijne wsparcie start-upów

Ruszyła platforma startowa Centralny Akcelerator Innowacji „Mazovian StartUPolis”. Takich inkubatorów jest więcej.

Publikacja: 15.05.2024 04:30

Platformy startowe to propozycja wsparcia biznesowego dla start-upów z pomysłami dotyczącymi m.in. e

Platformy startowe to propozycja wsparcia biznesowego dla start-upów z pomysłami dotyczącymi m.in. ekologii, produkcji żywności, maszyn i urządzeń, energii, a także motoryzacji

Foto: AdobeStock

Platformy startowe dla nowych pomysłów to oferta dla start-upów. Dzięki udziałowi w programie platform startowych start-up może zyskać:

∑ funkcjonującą spółkę kapitałową,

∑ produkt MVP, czyli we wczesnej fazie rozwoju, o minimalnym zestawie cech, który jednak wystarcza, aby wprowadzić go na rynek w celu pozyskania zainteresowania pierwszych klientów i wstępnej oceny funkcjonalności,

∑ zweryfikowany model biznesowy,

∑ możliwość prezentacji produktu przed inwestorami,

∑ relacje biznesowe w ekosystemie start-upowym,

∑ możliwość ubiegania się o bezzwrotną dotację PARP nawet do 600 tys. zł.

Mazovian StartUPolis

Liczba platform startowych dla start-upów rośnie. W zeszłym tygodniu w Radomiu odbyła się konferencja otwierająca projekt platformy startowej Centralny Akcelerator Innowacji „Mazovian StartUPolis”. Projekt otrzymał ponad 22 mln zł dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027 (FEPW). Celem Centralnego Akceleratora Innowacji „Mazovian StartUPolis” jest stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw na obszarze województwa mazowieckiego.

Ów program inkubacji start-upów prowadzi Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji (Ł-ITEE) wspólnie z partnerami, którymi są Politechnika Warszawska, Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego oraz StartSmart CEE. Projekt zakłada przeprowadzenie sześciucykli inkubacji w ciągu trzech lat, w trakcie których powstanie około 30 nowych firm w każdym cyklu. Priorytetowo traktowane będą firmy wysokotechnologiczne ukierunkowane na produkcję maszyn i urządzeń, energię, ekologię, w tym budownictwo ekologiczne, żywność i przemysł rolno-spożywczy.

Do Platformy może aplikować osoba fizyczna lub zespół składający się z osób fizycznych, który posiada nowy pomysł biznesowy mający charakter innowacji produktowej na poziomie co najmniej krajowym, do którego posiada wyłączne prawo i który nie jest i nie był przedmiotem działalności gospodarczej, nie bierze udziału w aplikacji do innej platformy startowej oraz nie jest objęty wsparciem innej platformy startowej. Kandydaci do udziału w platformie muszą być gotowi do założenia działalności w Polsce Wschodniej w formie spółki kapitałowej oraz do pracy nad rozwojem pomysłu w ramach indywidualnego planu inkubacji.

Przebieg inkubacji

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opisuje, jak wygląda proces inkubacji start-upu. I tak przed rejestracją spółki i podpisaniem umowy inkubacyjnej wybrani pomysłodawcy otrzymują wsparcie w zakresie wymogów formalnych związanych z zakładaniem spółki. Miesięczny okres preinkubacji ukierunkowany jest na założenie spółki i opracowanie indywidualnego planu inkubacji.

Każdy start-up współpracuje z menedżerem inkubacji, z którym opracowuje ów plan. Platforma w tym czasie wspiera i promuje start-upy wśród podmiotów z ekosystemu, takich jak software house, fundusze VC, jednostki naukowe i badawcze, wiodące przedsiębiorstwa z branży. Wsparcie udzielane w ramach każdej rundy inkubacji kończy Demo Day.

Na tym nie koniec. Wyselekcjonowana grupa wspieranych start-upów otrzymuje możliwość uzupełnienia działań w ramach programu inkubacji o umiędzynarodowienie i sieciowanie na rynku europejskim, takich jak udział w Berlin Bootcamp czy matchmakingach w ramach Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii – EIT Manufacturing i EIT Climate Kic oraz organizowanych przez te społeczności inicjatywach, jak EIT Jump Starter czy Climaccelerator.

– Uczestnictwo w projekcie to szansa na profesjonalne przygotowanie nowej spółki do urynkowienia innowacyjnego produktu lub usługi. Wszystko pod opieką profesjonalnych menedżerów inkubacji i ekspertów, z pomocą prawną, doradztwem księgowym, specjalistycznymi szkoleniami i wsparciem technologów z laboratoriów podczas tworzenia produktu czy usługi – zachęca Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Po ogłoszeniu konkursu rusza też proces przyjmowania wniosków o udział w platformie startowej Centralny Akcelerator Innowacji „Mazovian StartUPolis”. Można je będzie składać do 31 maja 2027 r.

Więcej platform

Platform startowych dla start-upów finansowanych z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021–2027 jest więcej. Jest więc na przykład uruchomiony w marcu Wschodni Akcelerator Biznesu 2. Celem jest tu rozwój innowacyjnego pomysłu w rentowny produkt we współpracy z ekspertami i mentorami biznesowymi. Mile widziane są tu innowacyjne rozwiązania ze wszystkich branż, które potrzebują wsparcia w zakresie opracowania modelu biznesowego, w szczególności weryfikacji rynkowej oraz opracowania MVP, czyli produktu o minimalnej wartości. Dodatkowo punktowane są m.in.:

  •  ekologia, w tym budownictwo ekologiczne, technologie materiałowe, produkcja i logistyka, jakość życia,
  • branża rolno-spożywcza, w tym żywność wysokiej jakości, nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo rolne,
  • przemysł 4.0, w tym transformacja gospodarki w kierunku przemysłu 4.0, oraz technologie materiałowe, procesy produkcyjne i logistyczne.

Mogą one liczyć na dodatkowe usługi eksperckie i współpracę z partnerami branżowymi. Można tu otrzymać grant na realizację indywidualnych potrzeb, ok. 30 tys. zł, który przeznaczony będzie na opracowanie MVP. Szacunkowa wartość wsparcia w inkubacji to około 100 tys. zł.

Są też platformy startowe Start in… Nabór wniosków ruszył tu w marcu. Do udziału w konkursie mogą się zgłaszać start-upy z pomysłami z branży motoryzacyjnej, które mogą liczyć na specjalistyczne wsparcie i zapewniony indywidualny, specjalistyczny program inkubacji. Szacunkowa wartość wsparcia start-upu w ramach inkubacji to ok. 90 tys. zł.

Kolejną propozycją jest Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 3. Tak jak te wcześniejsze jest finansowana z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021–2027. Wartość projektu to niemal 24 mln zł. Do Hub of Talents 3 przyjmowane są pomysły z wszystkich branż, ale jeżeli pomysł na biznes jest z branży metalowo-maszynowej, to w procesie rekrutacji zyskuje 1 pkt więcej. Po zakończeniu inkubacji maksymalnie 70 proc. start-upów otrzyma pozytywny raport uprawniający do ubiegania się o bezzwrotne wsparcie PARP w wysokości do 600 tys. zł.

Platformy startowe dla nowych pomysłów to oferta dla start-upów. Dzięki udziałowi w programie platform startowych start-up może zyskać:

∑ funkcjonującą spółkę kapitałową,

Pozostało 97% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse
Potężne wsparcie badań i innowacji. PARP ogłasza program "Ścieżka SMART"
Finanse
Bez gwarancji BGK wiele firm z sektora rolnego miałoby dodatkowe kłopoty
Finanse
SEC uchyla drzwi dla etherowych funduszy ETF
Finanse
Rynek liczy, że SEC zatwierdzi ETF-y na ether
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Finanse
MF: W nowej radzie fiskalnej mają zasiadać niezależni eksperci i praktycy
Materiał Promocyjny
Problem sukcesji w polskich firmach będzie narastał